Исторически речник
опашь  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
опашьопашопашопашьопашьѭ, опашѭ, опашѫ, опашѧ, опашью, опашюопаш
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
опашопашопашь, опаш, опашеопашьмъ, опашемъ, опашьмь, опашемьопашьм, опашъм, опашмопашьхъ, опашьхь, опашехъ, опашехь
NfOuNfGuNfDu
опашопашью, опашю, опашѹопашьма, опашъма, опашма
опашь - ж Опашка ꙗкоже плакат сꙙ піѡню  глаголат ... беꙁ ѹма нꙑ сѣете вдꙙште бсърꙑ цръкъвънꙑѧ отъ свн попъранꙑ.  ꙁвѣꙁдꙑ небесънꙑѧ подъ опашьѭ ꙁмноѭ. на ꙁемл҄ѫ вламꙑ С 134.26 Образно. стꙑ доменъ рее ... глава дꙗвол҄ѣ тꙑ с агрколау. а опашь лсꙗ дѹкꙿсъ. же съ тобоѭ. ва оба слѹꙁѣ сотоннѣ С 74.29—30 Изч С Гр οὐρά Нвб опаш остар диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР РРОДД ДА Срв опашка ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА Опашката МИ ЙЗах,Кюст Опашков ФИ СтИл,РЛФИ