Исторически речник
опасьно  
опасьно нареч Точно, старателно, грижливо, внимателно тъгда шьдъ ... юда скаротнъ. къ старѣшнамъ жъреъскамъ. ꙿто м хоштете дат  аꙁъ вамъ прѣдамꙑ . мьн҄ѫ ꙗвѣ бꙑт глагол҄емѹѹмѹ ... аште л кто опасно пꙑта  когождо ꙁвѣштанꙑхъ. многꙑ матъ вдꙑ. велкѫ глѫбнѫ раꙁѹма С 407.30 сповѣмъ сꙙ тебѣ господ вьсѣмь срьдьцемъ момъ. слꙑшахъ бо тебе опасно глагол҄ѫшта. не прдохъ прꙁватъ правьдънꙑхъ. нъ грѣшьнꙑѧ на покаан С 356.3 вѣстъ рее прде къ мьнѣ. нъ хоштѫ пакꙑ опасьнѣ. самѣм дѣлесꙑ скꙋшен вьꙁꙙт С 305.16 Изч С Гр ἀκριβῶς опасно Нвб Срв опасно ’страшно’ ОА ВА ЕтМл БТР АР