Исторически речник
опасъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
опасъ, опасьопасаопасѹ, опасовопасъ, опасьопасаопасомь, опасомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
опасѣопасеопас, опасовеопасъ, опась, опасовъ, опасовьопасомъ, опасомь, опасовомъ, опасовомьопасꙑ, опасовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
опасꙑ, опасовꙑ, опасъмопасѣхъ, опасѣхь, опасохъ, опасохь, опасовохъ, опасовохьопасаопасѹопасома
опасъ м Старание, внимание, съсредоточеност вдѣ л како не бꙑ молтва мрьтвааго дѣл҄ьма. нъ пршъдъшхъ дѣл҄ьма невѣрънꙑхъ. да раꙁѹмѣѭтъ рее ꙗко тꙑ мꙙ пѹст. то како мамъ раꙁѹмѣт рее ꙗко тꙑ мꙙ пѹст. послѹша мол҄ѫ съ вьсѣмъ опасъмъ С 310.2 Изч С Гр ἀκρίβεια Нвб Срв опасение ср