Исторически речник
опасень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
опасен, опасеньопасенꙗ, опасена, опасеньꙗопасеню, опасенѹ, опасеньюопасенмь, опасеньмь, опасенмъ, опасеньмъ, опасенмь, опасенмъопасен, опасень, опасенопасенꙗ, опасена, опасеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
опасен, опасень, опасенеопасенмъ, опасеньмъ, опасенмь, опасеньмь, опасенмъ, опасенмь, опасеномъ, опасенамъопасен, опасень, опасен, опасенмопасенхъ, опасеньхъ, опасенхь, опасеньхь, опасенхъ, опасенхьопасен, опасеньопасеню, опасенѹ, опасенью
NnDu
опасенма, опасеньма, опасенма, опасенма
опасень -ꙗ ср 1. Прецизност, точно съответствие на действителното състояние, достоверност вдте л вьꙁлюбьн. опасен словесь. како бож свꙙтꙑ дѹхъ. свꙙтꙑм свом. акꙑ ѹже сѫшта. хотꙙштаꙗ бꙑт проповѣдааше С 323.8 2. Старание, усърдие, внимание стааго оца нашего їѡана ꙁлатоѹстааго слово о етврѣдьневьнѣѣмь лаꙁарѣ ... не сце. послѹша съ вьсѣмꙿ опасенмь мол҄ѫ С 306.11 ѧꙁꙑкъ нашъ хрстосова подражаѧ. аште подобьно стъ. опасен покажетъ. аште то вѣштамꙑ же онъ хоштетъ С 380.1 Изч С Гр ἀκρίβεια опасен Нвб Срв опасение ’страх, тревога’ ОА ВА ЕтМл БТР АР