Исторически речник
опалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опалтопалѭ, ополѭ, опалѧ, ополѧ, опалю, ополюопалш, ополшопалтъ, ополтъ, опалть, ополть, опалт, ополтопалмъ, ополмъ, опалмь, ополмь, опалм, ополм, опалмо, ополмоопалте, ополте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
опалѧтъ, ополѧтъ, опалѧть, ополѧть, опалѧт, ополѧтопалвѣ, ополвѣопалта, ополтаопалте, ополтеопал, ополопал, опол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
опалмъ, ополмъ, опалмь, ополмь, опалм, ополмопалте, ополтеопалвѣ, ополвѣопалта, ополтаопалхъ, ополхъ, опалхь, ополхь, опалх, оплхопал, опол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опал, ополопалхомъ, ополхомъ, опалхомь, ополхомь, опалхом, ополхом, опалхмꙑ, ополхмꙑопалсте, ополстеопалшѧ, ополшѧ, опалшѫ, ополшѫ, опалша, ополша, опалше, ополше, опалхѫ, ополхѫопалховѣ, ополховѣопалста, ополста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опалсте, ополстеопалꙗахъ, опалѣахъ, опалѣхъ, опалѧхъ, ополѧхъ, опалꙗахь, опалѣахь, опалѣхь, опалѧхь, ополѧхь, опалꙗах, опалѣах, опалѣх, опалѧх, ополѧхопалꙗаше, опалѣаше, опалѣше, опалѧше, ополѧшеопалꙗаше, опалѣаше, опалѣше, опалѧше, ополѧшеопалꙗахомъ, опалѣахомъ, опалѣхомъ, опалѧхомъ, ополѧхомъ, опалꙗахомь, опалѣахомь, опалѣхомь, опалѧхомь, ополѧхомь, опалꙗахом, опалѣахом, опалѣхом, опалѧхом, ополѧхомопалꙗашете, опалѣашете, опалѣшете, опалꙗꙗсте, опалѣасте, опалѣсте, опалѧсте, ополѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опалꙗахѫ, опалѣахѫ, опалѣхѫ, опалꙗахѹ, опалѣахѹ, опалѣхѹ, опалѧхѹ, ополѧхѹопалꙗаховѣ, опалѣаховѣ, опалѣховѣ, опалѧховѣ, ополѧховѣопалꙗашета, опалѣашета, опалѣшета, опалꙗꙗста, опалѣаста, опалѣста, опалѧста, ополѧстаопалꙗашете, опалѣашете, опалѣшете, опалꙗꙗсте, опалѣасте, опалѣсте, опалѧсте, ополѧсте
опалт -опалѭ -опалш св Изгоря, обгоря владꙑка же рее къ н҄емꙋ е. аште сътвор пакость огн҄ь въ пѹстꙑн҄ кѫпнѣ ... съ небесе пршъств божꙗ огн҄. на ⷫ ⷪ же кѫпнѫ. не опал С 250.26 ꙗкоже прнѹжденомъ мъ бꙑт боꙗꙁньѭ юньца. самѣмъ сꙙ въврѣшт въ пештъ хлѣбьнѫѭ ... ловѣколюбвꙑ же бъ. не опалмꙑ ѧ съблюде. въ пламен огньнѣꙿмь. молтвоѭ правьдꙿнааго пламꙑ огн҄ьнꙑ погасвъ С 565.27— 28 Изч С Гр καταφλέγω Нвб опаля ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА