Исторически речник
опакꙑ  
опакꙑ нареч Обратно, противно, не така, както трябва, наопаки нъ опакꙑ мꙑслꙙште опакꙑ творте.  ꙗже бѣ лѣпо крꙑт пленцꙙ. тѣм ѹбт ѹбоцъ  достонꙑѧ сьмрьт не ѹбвате. нъ беꙁвнънꙑѧ  правьдвꙑѧ мѫте С 397.28, 29 опакꙑ съвѧꙁат [съвѧꙁоват рѫцѣ] ἐξαγκωνίζω Завържа някого с ръцете отзад, на гърба опакꙑ же сꙑ съвꙙꙁанъ. молтвѫ сътворі надлъꙁѣ.  народъ събъра сꙙ къ н҄емѹ С 18.10—11 томѹ же на мноꙁѣ мѫꙙштѹ сꙙ. ꙗкоже ꙁмъкнѫт коп. отъ дха лѫкава пораженъ. наꙙ самовднѣ. рѫцѣ опакꙑ съвꙙꙁѹѧ с С 560.5—6 Изч С Гр τοὐναντίον Нвб опаки ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв опак, опако диал Опака МИ СНМБ