Исторически речник
онѹде  
онѹде нареч Там се  блаженꙑ аврамъ вьꙁвѣст рекꙑ ... вдш л кол колко т бꙑваатъ намъ отъ нштхъ пркѹпъ ... того рад ѹбо сьде подоба. събрат масло да онѹде потрѣбъно бѫдетъ С 373.26 въ лѹцѣ же нако лежтъ талантънаꙗ пртъа ... се ѹбо решт стъ ꙗко на се стъ на же оно. въ дно бо ... раꙁно бꙑшꙙ прснос отъ дноѧ мнась ... дьвѣ бо прмꙑ дьвѣ прда.  же пꙙть такожде. онѹде же пон҄еже отъ тогожде положенꙗ. овъ множа  овъ же хѹжде прносъ покаꙁаста С 376.7 Изч С Гр ἐκεῖ Нвб онуде диал НГер ЕтМл ДА