Исторически речник
омъвень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
омъвен, омъвеньомъвенꙗ, омъвена, омъвеньꙗомъвеню, омъвенѹ, омъвеньюомъвенмь, омъвеньмь, омъвенмъ, омъвеньмъ, омъвенмь, омъвенмъомъвен, омъвень, омъвеномъвенꙗ, омъвена, омъвеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
омъвен, омъвень, омъвенеомъвенмъ, омъвеньмъ, омъвенмь, омъвеньмь, омъвенмъ, омъвенмь, омъвеномъ, омъвенамъомъвен, омъвень, омъвен, омъвенмомъвенхъ, омъвеньхъ, омъвенхь, омъвеньхь, омъвенхъ, омъвенхьомъвен, омъвеньомъвеню, омъвенѹ, омъвенью
NnDu
омъвенма, омъвеньма, омъвенма, омъвенма
омъвень -ꙗ ср Измиване, умиване гі бже нашъ ... ꙁамаꙁавꙑ слнам ꙇ бренемь. слѣпѹмѹ рождьшю сѧ. ꙇ посълавъ  ѹмꙑтъ сѧ. ꙇ омьвенемь отвръꙁъ о его СЕ 33а 6—7 Изч СЕ омьвене Нвб Срв омиване