Исторически речник
олумпꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
олумпꙗ, олумпаолумпѩ, олумпѧ, олумпѫ, олумпеолумп, олумполумпѭ, олумпѫ, олумпѧ, олумпюолумпеѭ, олумпеѫ, олумпеѧолумп, олумп
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
олумп-----
NfOuNfGuNfDu
---
олумпꙗ ж ЛИ Олимпиада — дякониса в Цариград по времето на имп. Теодосий I Велики [379—395 г.] умр. ок. 406—410 г. в Никомидия. Пр. на 25 юли мⷺца юⷧ҇. ҃д҃. ѹсьпене стъѩ аннъ. мтре бгнъ.  стъѩ евпраксѩ.  прⷣ҇нъѩ олѵмпіадъ А 151а 1 прⷣ҇ѣнꙑхъ постьнцахъ хвахъ. евъпракꙿс. феврон. оломьп (вм. олѵмпꙗда, Нахтигал, с. 288, бел. под линия). ꙇерон. ꙇ промъ. съ нмже  наслѣд црство нбсъное СЕ 93а 3—4 Изч А СЕ Гр ᾿Ολυμπιάς олѵмпіада оломьпꙗ