Исторически речник
олокавътомата  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
-----олокавътомата
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
олокавътоматъ, олокавътоматьолокавътоматомъ, олокавътоматомьолокавътоматꙑолокавътоматѣхъ, олокавътоматѣхь, олокавътоматохъ, олокавътоматохь--
NnDu
-
олокавътомата ср мн Всеизгаряне, всесъжежение; жертвоприношение, при което се изгаря цялата жертва добрѣ ѹтелю въ істнѫ рее ... же любтъ скрьнѣаго ѣко себе. боле естъ вьсѣхъ олокавтоматъ  жрътвъ М Мк 12.33 З рее бо къ немѹ бъ гласѹѩ. аште се трѣбѣ гі олокавътомата і дарꙑ. ѣко ѹслꙑшаті гню К 2b 40 похваленъ бꙑⷭⷭ҇. не ꙁапьрва бо го похвали. нъ гдарее. ꙗко же любити искрьнѧго вѧще оло кавътоматъ. КП Учит. 116а Изч М З К КП Учит. От гр ὁλοκαύτωμα ѡлокавътоматъ олокавтоматъ Нвб Ø