Исторически речник
олово  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
оловооловаоловѹоловомь, оловомъоловѣолова
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
оловъ, оловьоловомъ, оловомьоловꙑоловѣхъ, оловѣхь, оловохъ, оловохьоловѣоловѹ
NnDu
оловома
олово ср Олово, вид метал повелѣшꙙ прнест олово  растопвъше въꙁліꙗт на о.  въ ноꙁдр мѹ вълꙗт  въ ѹста  въ ѹш С 264.21  ꙁапрѣтвъ дѹхомь прꙁъва  сьвꙙꙁа. въ мꙙ сѹ хрьстоса. въложвъ вь тр десꙙт кръагъ.  ѹтврьдвъ  съвꙙꙁа  пеатьлѣ оловомъ. погребъ вь свомъ домѹ С 45.11 Изч С Гр μόλυβδος Нвб олово ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА