Исторически речник
оле  
оле междум За израз на силно чувство: о!, олеле!  глеⷮ҇ пⷫ҇о къ стргѫщюмѹ сѧ ... наше бо жте на нбсехъ естъ. ѡле новое ꙁъване. ѡле дароване танꙑѩ. въторое кръщене премⷧеш дꙿнесь братре.  отъ грѣхъ свохъ ощаеш сѧ СЕ 90b 14 тъгда ѹбо с непобѣдм.  добл҄ вон хрьстов ... вь срѣдѫ вьлѣꙁъше крьстꙗн сам сꙙ нарекошꙙ. ѡле блажен ѧꙁꙑц. лко хъ стꙑ тъ гласъ спѹстшꙙ С 86.5  ꙁлѣꙁъше фарсе сьвѣтъ вьꙁꙙшꙙ. да  погѹбꙙтъ. ѡ сьвѣте ꙁълꙑ ꙁавстѭ сѣмъ.  ꙁавстѭ обламъ. ѡле пѹстошънꙑ съмꙑслъ. не вѣдꙙтъ бо ꙗко богъ не погꙑбнетъ С 402.13 СЕ С Гр ѡле Нвб Срв оле! олеле! ОА АК НТ АР