Исторически речник
окрѫгън҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
------
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
------
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
------
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
------
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
------
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
------
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
------
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
------
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
окрѫгь, окрѫг, окрѫге, окрѫгокрѫгꙗго, окрѫгꙗего, окрѫгꙗаго, окрѫгꙗго, окрѫгего, окрѫгега, окрѫгѣго, окрѫгѣего, окрѫгѣаго, окрѫгѣго, окрѫгѧго, окрѫгѧего, окрѫгѧаго, окрѫгѧго, окрѫггоокрѫгюмѹ, окрѫгюемѹ, окрѫгюѹмѹ, окрѫгююмѹ, окрѫгюмѹ, окрѫгемѹ, окрѫгмѹокрѫгь, окрѫг, окрѫге, окрѫгокрѫгꙗго, окрѫгꙗего, окрѫгꙗаго, окрѫгꙗго, окрѫгего, окрѫгега, окрѫгѣго, окрѫгѣего, окрѫгѣаго, окрѫгѣго, окрѫгѧго, окрѫгѧего, окрѫгѧаго, окрѫгѧго, окрѫггоокрѫгмь, окрѫгмь, окрѫгмъ, окрѫгмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
окрѫгмь, окрѫгмь, окрѫгмъ, окрѫгмъ, окрѫгемь, окрѫгемъ, окрѫгѣмь, окрѫгѣмъокрѫгь, окрѫг, окрѫге, окрѫгокрѫг, окрѫгокрѫгхъ, окрѫгхъ, окрѫгхь, окрѫгхьокрѫгмъ, окрѫгмъ, окрѫгмь, окрѫгмьокрѫгѧѧ, окрѫгѩѧ, окрѫгѧѩ, окрѫгꙗѧ, окрѫгѧꙗ, окрѫгꙗꙗ, окрѫгꙗа, окрѫгее, окрѫге, окрѫге
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
окрѫгм, окрѫгмокрѫгхъ, окрѫгхъ, окрѫгхь, окрѫгхьокрѫгꙗꙗ, окрѫгѣꙗ, окрѫгꙗа, окрѫгѣа, окрѫгѣѣ, окрѫгѧѧокрѫгююокрѫгма, окрѫгмаокрѫге, окрѫгее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
окрѫгꙗго, окрѫгꙗего, окрѫгꙗаго, окрѫгꙗго, окрѫгего, окрѫгега, окрѫгѣго, окрѫгѣего, окрѫгѣаго, окрѫгѣго, окрѫгѧго, окрѫгѧего, окрѫгѧаго, окрѫгѧго, окрѫггоокрѫгюмѹ, окрѫгюемѹ, окрѫгюѹмѹ, окрѫгююмѹ, окрѫгюмѹ, окрѫгемѹ, окрѫгмѹокрѫге, окрѫгееокрѫгꙗго, окрѫгꙗего, окрѫгꙗаго, окрѫгꙗго, окрѫгего, окрѫгега, окрѫгѣго, окрѫгѣего, окрѫгѣаго, окрѫгѣго, окрѫгѧго, окрѫгѧего, окрѫгѧаго, окрѫгѧго, окрѫггоокрѫгмь, окрѫгмь, окрѫгмъ, окрѫгмъокрѫгмь, окрѫгмь, окрѫгмъ, окрѫгмъ, окрѫгемь, окрѫгемъ, окрѫгѣмь, окрѫгѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
окрѫге, окрѫгееокрѫгꙗꙗ, окрѫгꙗа, окрѫгꙗѧ, окрѫгѧѧ, окрѫгѣꙗ, окрѫгѣа, окрѫгѣѣокрѫгхъ, окрѫгхъ, окрѫгхь, окрѫгхьокрѫгмъ, окрѫгмъ, окрѫгмь, окрѫгмьокрѫгꙗꙗ, окрѫгꙗа, окрѫгꙗѧ, окрѫгѧѧ, окрѫгѣꙗ, окрѫгѣа, окрѫгѣѣокрѫгм, окрѫгм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
окрѫгхъ, окрѫгхъ, окрѫгхь, окрѫгхьокрѫгокрѫгююокрѫгма, окрѫгмаокрѫгꙗꙗ, окрѫгꙗа, окрѫгѣꙗ, окрѫгѣа, окрѫгѣѣ, окрѫгѧѧокрѫгѧѧ, окрѫгѩѧ, окрѫгее, окрѫгѥѥ, окрѫгеѥ, окрѫгꙗѧ, окрѫгѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
окрѫг, окрѫгеокрѫгѭѭ, окрѫгеѭ, окрѫгѧѧ, окрѫгѩѧ, окрѫгююокрѫгеѭ, окрѫгеѫ, окрѫгѥѭ, окрѫгѥѫ, окрѫгѭѭ, окрѫгеѧ, окрѫгею, окрѫгѥѧ, окрѫгѥюокрѫг, окрѫгѣокрѫгѧѧ, окрѫгѩѧ, окрѫгее, окрѫгѥѥ, окрѫгеѥ, окрѫгꙗѧ, окрѫгѧокрѫгхъ, окрѫгхъ, окрѫгхь, окрѫгхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
окрѫгмъ, окрѫгмъ, окрѫгмь, окрѫгмьокрѫгѧѧ, окрѫгѩѩ, окрѫгѩѧ, окрѫгꙗѧ, окрѫгѭѭ, окрѫгее, окрѫгѥе, окрѫгѧокрѫгм, окрѫгмокрѫгхъ, окрѫгхъ, окрѫгхь, окрѫгхьокрѫгокрѫгюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
окрѫгма, окрѫгма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
окрѫгън҄ь - прил Околен, разположен, наоколо, съседен не бо домъ молтвънꙑ тъьѭ бѣаше спльн҄енъ днъ ... нъ  окрѫгън҄ꙙѧ вьсꙙ хлѣвнꙑ. спльнь бѣахѫ поꙁорѹѭштхъ бꙑвамꙑхъ С 563.5 Като същ. окрѫгън҄ м мн Околните, хората, които се намират наоколо, наблизо  молтвѫ хъ ѹслꙑштъ  спасаатъ ѧ. ѹвѣдѣно же то бꙑ всѣм окрѫгꙿн҄м.  напае сповѣдаахѫ сꙙ бв С 568.23 окрѫгън҄ѧѩ вьс ἡ περίχωρος Околности, околни места, местности да ѹже вьс же въ градѣ.  въ окрѫгън҄хъ вьсехъ жвѫшт. больнꙑѧ своѧ прношаахѫ к н҄емѹ С 531.19 на н҄емꙿже мѣстѣ до дьн҄ешьнꙗаго дьне цѣлꙿбꙑ многꙑ творꙙтъ сꙙ. вьсь же градъ.  окрѫгън҄ꙙѧ го вьс. памꙙть го по вьса лѣта творꙙште. праꙁдьнкъ велкъ мѫтъ С 532.12—13 Изч С Нвб Срв окружен остар ВА окръжен ОА ЕтМл БТР