Исторически речник
окрьстьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
------
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
------
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
------
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
------
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
------
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
------
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
------
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
------
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
окрьсть, окрьст, окрьсте, окрьстокрьстꙗго, окрьстꙗего, окрьстꙗаго, окрьстꙗго, окрьстего, окрьстега, окрьстѣго, окрьстѣего, окрьстѣаго, окрьстѣго, окрьстѧго, окрьстѧего, окрьстѧаго, окрьстѧго, окрьстгоокрьстюмѹ, окрьстюемѹ, окрьстюѹмѹ, окрьстююмѹ, окрьстюмѹ, окрьстемѹ, окрьстмѹокрьсть, окрьст, окрьсте, окрьстокрьстꙗго, окрьстꙗего, окрьстꙗаго, окрьстꙗго, окрьстего, окрьстега, окрьстѣго, окрьстѣего, окрьстѣаго, окрьстѣго, окрьстѧго, окрьстѧего, окрьстѧаго, окрьстѧго, окрьстгоокрьстмь, окрьстмь, окрьстмъ, окрьстмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
окрьстмь, окрьстмь, окрьстмъ, окрьстмъ, окрьстемь, окрьстемъ, окрьстѣмь, окрьстѣмъокрьсть, окрьст, окрьсте, окрьстокрьст, окрьстокрьстхъ, окрьстхъ, окрьстхь, окрьстхьокрьстмъ, окрьстмъ, окрьстмь, окрьстмьокрьстѧѧ, окрьстѩѧ, окрьстѧѩ, окрьстꙗѧ, окрьстѧꙗ, окрьстꙗꙗ, окрьстꙗа, окрьстее, окрьсте, окрьсте
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
окрьстм, окрьстмокрьстхъ, окрьстхъ, окрьстхь, окрьстхьокрьстꙗꙗ, окрьстѣꙗ, окрьстꙗа, окрьстѣа, окрьстѣѣ, окрьстѧѧокрьстююокрьстма, окрьстмаокрьсте, окрьстее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
окрьстꙗго, окрьстꙗего, окрьстꙗаго, окрьстꙗго, окрьстего, окрьстега, окрьстѣго, окрьстѣего, окрьстѣаго, окрьстѣго, окрьстѧго, окрьстѧего, окрьстѧаго, окрьстѧго, окрьстгоокрьстюмѹ, окрьстюемѹ, окрьстюѹмѹ, окрьстююмѹ, окрьстюмѹ, окрьстемѹ, окрьстмѹокрьсте, окрьстееокрьстꙗго, окрьстꙗего, окрьстꙗаго, окрьстꙗго, окрьстего, окрьстега, окрьстѣго, окрьстѣего, окрьстѣаго, окрьстѣго, окрьстѧго, окрьстѧего, окрьстѧаго, окрьстѧго, окрьстгоокрьстмь, окрьстмь, окрьстмъ, окрьстмъокрьстмь, окрьстмь, окрьстмъ, окрьстмъ, окрьстемь, окрьстемъ, окрьстѣмь, окрьстѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
окрьсте, окрьстееокрьстꙗꙗ, окрьстꙗа, окрьстꙗѧ, окрьстѧѧ, окрьстѣꙗ, окрьстѣа, окрьстѣѣокрьстхъ, окрьстхъ, окрьстхь, окрьстхьокрьстмъ, окрьстмъ, окрьстмь, окрьстмьокрьстꙗꙗ, окрьстꙗа, окрьстꙗѧ, окрьстѧѧ, окрьстѣꙗ, окрьстѣа, окрьстѣѣокрьстм, окрьстм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
окрьстхъ, окрьстхъ, окрьстхь, окрьстхьокрьстокрьстююокрьстма, окрьстмаокрьстꙗꙗ, окрьстꙗа, окрьстѣꙗ, окрьстѣа, окрьстѣѣ, окрьстѧѧокрьстѧѧ, окрьстѩѧ, окрьстее, окрьстѥѥ, окрьстеѥ, окрьстꙗѧ, окрьстѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
окрьст, окрьстеокрьстѭѭ, окрьстеѭ, окрьстѧѧ, окрьстѩѧ, окрьстююокрьстеѭ, окрьстеѫ, окрьстѥѭ, окрьстѥѫ, окрьстѭѭ, окрьстеѧ, окрьстею, окрьстѥѧ, окрьстѥюокрьст, окрьстѣокрьстѧѧ, окрьстѩѧ, окрьстее, окрьстѥѥ, окрьстеѥ, окрьстꙗѧ, окрьстѧокрьстхъ, окрьстхъ, окрьстхь, окрьстхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
окрьстмъ, окрьстмъ, окрьстмь, окрьстмьокрьстѧѧ, окрьстѩѩ, окрьстѩѧ, окрьстꙗѧ, окрьстѭѭ, окрьстее, окрьстѥе, окрьстѧокрьстм, окрьстмокрьстхъ, окрьстхъ, окрьстхь, окрьстхьокрьстокрьстюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
окрьстма, окрьстма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
окрьстьн҄ь -ꙑ прил Който се намира наоколо, в околността; околен прстѫпьше къ немѹ ѹенц его глашѧ ... отъпѹст ѩ да шедъше въ окръстьнхъ селѣхъ. ꙇ вьсехъ кѹпѧтъ себѣ. хлѣбꙑ М Мк 6.36 З прстѫпьша же оба на десѧте рѣсте емѹ. отъпѹст народꙑ. да шедъше въ окръстьнѧѩ вьс  села втаѭтъ. ꙇ обрѧштѫтъ брашъно М Лк 9.12 З  годъ юже мнѫ отъпꙋст народꙑ. да шъдъше въ окрьстьнѧ вс. кѹптъ себѣ брашъна СК Мт 14.15 гъ въ сонѣ вел ї всокъ естъ надъ въсѣм ѡкрстнъ(...) егѡ Е 32а 17 бъ прославлѣѩ сѩ въ стꙑхъ своіхъ. велеі ї страшенъ естъ надо вьсѣмі окръстънімі его СП 88.8 Срв. А2b 2 Изч М З А СК Е СП Гр ὁ κύκλῳ ὁ περικύκλῳ окръстьнь окръстънъ ѡкрстнъ Нвб окръстен, окрестен остар ВА РРОДД