Исторически речник
окръвавт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
окръвавтокръвавлѭ, окръвавлѧ, окръвавѧ, окръвавьѭ, окръвавлюокръвавшокръвавтъ, окръвавть, окръвавтокръвавмъ, окръвавмь, окръвавм, окръвавмоокръвавте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
окръвавѧтъ, окръвавѧть, окръвавѧтокръваввѣокръвавтаокръвавтеокръвавокръвав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
окръвавмъ, окръвавмь, окръвавмокръвавтеокръваввѣокръвавтаокръвавхъ, окръвавхь, окръвавхокръвавов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
окръвавовокръвавхомъ, окръвавхомь, окръвавхом, окръвавхмꙑокръвавстеокръвавшѧ, окръвавшѫ, окръвавша, окръвавше, окръвавхѫокръвавховѣокръвавста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
окръвавсте*окръвавлꙗахъ*окръвавлꙗаше*окръвавлꙗаше*окръвавлꙗахомъ*окръвавлꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*окръвавлꙗахѫ*окръвавлꙗаховѣ*окръвавлꙗашета*окръвавлꙗашете
окръвавт -окръвавлѭ -окръвавш св Окървавя, нараня до кръв аще которꙑ простъ люднъ. вражъдѫ мꙑ. ѹдартъ ка.  окръвавтъ . ꙇ҃ день да покаетꙿс СЕ 103а 25—26 Изч СЕ Нвб окървавя, окръвавя диал ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА