Исторически речник
окрлт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
окрлтокрлѭ, окрлѧ, окрлюокрлшокрлтъ, окрлть, окрлтокрлмъ, окрлмь, окрлм, окрлмоокрлте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
окрлѧтъ, окрлѧть, окрлѧтокрлвѣокрлтаокрлтеокрлокрл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
окрлмъ, окрлмь, окрлмокрлтеокрлвѣокрлтаокрлхъ, окрлхь, окрлхокрл
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
окрлокрлхомъ, окрлхомь, окрлхом, окрлхмꙑокрлстеокрлшѧ, окрлшѫ, окрлша, окрлше, окрлхѫокрлховѣокрлста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
окрлстеокрлꙗахъ, окрлѣахъ, окрлаахъ, окрлѣхъ, окрлꙗхъ, окрлѧахъ, окрлѧхъ, окрлꙗахь, окрлѣахь, окрлаахь, окрлѣхь, окрлꙗхь, окрлѧахь, окрлѧхь, окрлꙗах, окрлѣах, окрлаах, окрлѣх, окрлꙗх, окрлѧах, окрлѧхокрлꙗаше, окрлѣаше, окрлааше, окрлѣше, окрлꙗше, окрлѧаше, окрлѧшеокрлꙗаше, окрлѣаше, окрлааше, окрлѣше, окрлꙗше, окрлѧаше, окрлѧшеокрлꙗахомъ, окрлѣахомъ, окрлаахомъ, окрлѣхомъ, окрлꙗхомъ, окрлѧахомъ, окрлѧхомъ, окрлꙗахомь, окрлѣахомь, окрлаахомь, окрлѣхомь, окрлꙗхомь, окрлѧахомь, окрлѧхомь, окрлꙗахом, окрлѣахом, окрлаахом, окрлѣхом, окрлꙗхом, окрлѧахом, окрлѧхомокрлꙗашете, окрлѣашете, окрлаашете, окрлѣшете, окрлꙗшете, окрлꙗасте, окрлѣасте, окрлаасте, окрлѣсте, окрлꙗсте, окрлѧасте, окрлѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
окрлꙗахѫ, окрлѣахѫ, окрлаахѫ, окрлѣхѫ, окрлꙗхѫ, окрлꙗахѹ, окрлѣахѹ, окрлаахѹ, окрлѣхѹ, окрлꙗхѹ, окрлѧахѹ, окрлѧхѹокрлꙗаховѣ, окрлѣаховѣ, окрлааховѣ, окрлѣховѣ, окрлꙗховѣ, окрлѧаховѣ, окрлѧховѣокрлꙗашета, окрлѣашета, окрлаашета, окрлѣшета, окрлꙗшета, окрлꙗаста, окрлѣаста, окрлааста, окрлѣста, окрлꙗста, окрлѧаста, окрлѧстаокрлꙗашете, окрлѣашете, окрлаашете, окрлѣшете, окрлꙗшете, окрлꙗасте, окрлѣасте, окрлаасте, окрлѣсте, окрлꙗсте, окрлѧасте, окрлѧсте
окрлт -окрлѭ -окрлш св Поставя под закрила, взема под покровителството си гі бже вꙿседръжтелю ... да раꙁдрѣшш отъ грѣхъ раба твоего ... ѡкрл  отъ вꙿсѣхъ прлогъ непрѣꙁннъ СЕ 80а 12 Изч СЕ ѡкрлт Нвб окриля ’благословя, поставя под закрилата си’ диал ДА Срв окриля ОА ВА БТР АР