Исторически речник
окраст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
окрастокрадѫ, окрадѹокрадешокрадетъ, окрадеть, окрадетокрадемъ, окрадемь, окрадем, окрадемоокрадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
окрадѫтъ, окрадѹтъ, окрадѫть, окрадѹть, окрадѫт, окрадѹтокрадевѣокрадетаокрадѣтеокрадокрад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
окрадѣмъ, окрадѣмь, окрадѣмокрадѣтеокрадѣвѣокрадѣтаокрадъ, окрадохъ, окрадь, окрадохь, окрадохокраде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
окрадеокрадомъ, окрадохомъ, окрадомь, окрадохомь, окрадохом, окрадохмꙑокрадете, окрадостеокрадѫ, окрадошѧ, окрадошѫ, окрадоша, окрадоше, окрадохѫокрадовѣ, окрадоховѣокрадета, окрадоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
окрадете, окрадостеокрадѣахъ, окрадѣхъ, окрадѧахъ, окрадѣахь, окрадѣхь, окрадѧахь, окрадѣах, окрадѣх, окрадѧахокрадѣаше, окрадѣше, окрадѧашеокрадѣаше, окрадѣше, окрадѧашеокрадѣахомъ, окрадѣхомъ, окрадѧахомъ, окрадѣахомь, окрадѣхомь, окрадѧахомь, окрадѣахом, окрадѣхом, окрадѧахомокрадѣашете, окрадѣшете, окрадѧашете, окрадѣасте, окрадѣсте, окрадѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
окрадѣахѫ, окрадѣхѫ, окрадѧахѫ, окрадѣахѹ, окрадѣхѹ, окрадѧахѹокрадѣаховѣ, окрадѣховѣ, окрадѧаховѣокрадѣашета, окрадѣшета, окрадѧашета, окрадѣаста, окрадѣста, окрадѧастаокрадѣашете, окрадѣшете, окрадѧашете, окрадѣасте, окрадѣсте, окрадѧасте
окраст -окрадѫ -окрадеш св Окрада, ограбя, обера аште кꙿто рънцѭ окрадетъ. в҃ лѣта да посттꙿ сѧ. о хлѣбѣ о водѣ. а еже естъ ѹкралъ. да дастъ нщмъ СЕ 105а 10 въ ко рѫцѣ вь неже вьсхꙑт ꙁаложено мѣнье. въ ко апостолꙑ окраде С 512.5 Изч СЕ С Гр συλάω Нвб окрада ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА