Исторически речник
оконьат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оконьатоконьаѭ, оконьаѫ, оконьаѧ, оконьаюоконьаш, оконьаеш, оконьаашоконьатъ, оконьаетъ, оконьаатъ, оконьать, оконьаеть, оконьаать, оконьат, оконьает, оконьаатоконьамъ, оконьаемъ, оконьаамъ, оконьамь, оконьаемь, оконьаамь, оконьам, оконьаем, оконьаам, оконьамо, оконьаемо, оконьаамооконьате, оконьаете, оконьаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оконьаѭтъ, оконьаѫтъ, оконьаѧтъ, оконьаютъ, оконьаѭть, оконьаѫть, оконьаѧть, оконьають, оконьаѭт, оконьаѫт, оконьаѧт, оконьаютоконьавѣ, оконьаевѣ, оконьаавѣоконьата, оконьаета, оконьаатаоконьате, оконьаете, оконьаатеоконьаоконьа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оконьамъ, оконьамь, оконьамоконьатеоконьавѣоконьатаоконьахъ, оконьахь, оконьахоконьа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оконьаоконьахомъ, оконьахомь, оконьахом, оконьахмꙑоконьастеоконьашѧ, оконьашѫ, оконьаша, оконьаше, оконьахѫоконьаховѣоконьаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оконьастеоконьаахъ, оконьахъ, оконьаахь, оконьахь, оконьаах, оконьахоконьааше, оконьашеоконьааше, оконьашеоконьаахомъ, оконьахомъ, оконьаахомь, оконьахомь, оконьаахом, оконьахомоконьаашете, оконьашете, оконьаасте, оконьасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оконьаахѫ, оконьахѫ, оконьаахѹ, оконьахѹоконьааховѣ, оконьаховѣоконьаашета, оконьашета, оконьааста, оконьастаоконьаашете, оконьашете, оконьаасте, оконьасте
оконьат -оконьаѭ -оконьаш св Довърша, завърша вь твоѭ мⷧсть прѣдаѭ аꙁъ мое срце. ꙇ моѭ мꙑсль ... ꙇ моѩ грѣхꙑ. отълож. моѣ словеса. ꙇ мое дѣло оконьа гі СЕ 72b 23—24 Изч СЕ Нвб оконча ВА ДА. Срв. окончавам ’завършвам’ ОА ЕтМл БТР АР остар