Исторически речник
окаꙗньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
окаꙗньнъ, окаꙗньньокаꙗньнаокаꙗньнѹокаꙗньнъ, окаꙗньньокаꙗньнаокаꙗньномь, окаꙗньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
окаꙗньнѣокаꙗньне, окаꙗньнꙑокаꙗньнокаꙗньнъ, окаꙗньньокаꙗньномъ, окаꙗньномьокаꙗньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
окаꙗньнꙑокаꙗньнѣхъ, окаꙗньнѣхьокаꙗньнаокаꙗньнѹокаꙗньномаокаꙗньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
окаꙗньнаокаꙗньнѹокаꙗньноокаꙗньнаокаꙗньномь, окаꙗньномъокаꙗньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
окаꙗньнаокаꙗньнъ, окаꙗньньокаꙗньномъ, окаꙗньномьокаꙗньнаокаꙗньнꙑокаꙗньнѣхъ, окаꙗньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
окаꙗньнѣокаꙗньнѹокаꙗньномаокаꙗньнаокаꙗньнꙑ, окаꙗньнѫокаꙗньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
окаꙗньнѫ, окаꙗньнѹокаꙗньноѭ, окаꙗньноѫ, окаꙗньноѧ, окаꙗньноюокаꙗньнѣокаꙗньнꙑокаꙗньнъ, окаꙗньньокаꙗньнамъ, окаꙗньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
окаꙗньнꙑокаꙗньнамокаꙗньнахъ, окаꙗньнахьокаꙗньнѣокаꙗньнѹокаꙗньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
окаꙗньнꙑ, окаꙗньнꙑ, окаꙗньноокаꙗньнаго, окаꙗньнаего, окаꙗньнааго, окаꙗньнаго, окаꙗньного, окаꙗньнога, окаꙗньнгоокаꙗньнѹмѹ, окаꙗньнѹемѹ, окаꙗньнѹѹмѹ, окаꙗньнѹмѹ, окаꙗньноомѹ, окаꙗньномѹ, окаꙗньноѹмѹ, окаꙗньнмѹокаꙗньнꙑ, окаꙗньнꙑ, окаꙗньноокаꙗньнаго, окаꙗньнаего, окаꙗньнааго, окаꙗньнаго, окаꙗньного, окаꙗньнога, окаꙗньнгоокаꙗньнꙑмь, окаꙗньнꙑмь, окаꙗньнꙑмъ, окаꙗньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
окаꙗньнѣмь, окаꙗньнѣемь, окаꙗньнѣѣмь, окаꙗньнѣамь, окаꙗньнѣмь, окаꙗньнѣмъ, окаꙗньнѣемъ, окаꙗньнѣѣмъ, окаꙗньнѣамъ, окаꙗньнѣмъ, окаꙗньномь, окаꙗньномъокаꙗньнꙑ, окаꙗньнꙑ, окаꙗньноокаꙗньнокаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхь, окаꙗньнꙑхь, окаꙗньнѣхъ, окаꙗньнѣхьокаꙗньнꙑмъ, окаꙗньнꙑмъ, окаꙗньнꙑмь, окаꙗньнꙑмь, окаꙗньнѣмъ, окаꙗньнѣмьокаꙗньнꙑѧ, окаꙗньнꙑꙗ, окаꙗньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
окаꙗньнꙑм, окаꙗньнꙑмокаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхь, окаꙗньнꙑхьокаꙗньнаꙗ, окаꙗньнаа, окаꙗньнаѣокаꙗньнѹю, окаꙗньноюокаꙗньнꙑма, окаꙗньнꙑмаокаꙗньно, окаꙗньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
окаꙗньнаго, окаꙗньнаего, окаꙗньнааго, окаꙗньнаго, окаꙗньного, окаꙗньнога, окаꙗньнгоокаꙗньнѹмѹ, окаꙗньнѹемѹ, окаꙗньнѹѹмѹ, окаꙗньнѹмѹ, окаꙗньноомѹ, окаꙗньномѹ, окаꙗньноѹмѹ, окаꙗньнмѹокаꙗньно, окаꙗньноеокаꙗньнаго, окаꙗньнаего, окаꙗньнааго, окаꙗньнаго, окаꙗньного, окаꙗньнога, окаꙗньнгоокаꙗньнꙑмь, окаꙗньнꙑмь, окаꙗньнꙑмъ, окаꙗньнꙑмъокаꙗньнѣмь, окаꙗньнѣемь, окаꙗньнѣѣмь, окаꙗньнѣамь, окаꙗньнѣмь, окаꙗньнѣмъ, окаꙗньнѣемъ, окаꙗньнѣѣмъ, окаꙗньнѣамъ, окаꙗньнѣмъ, окаꙗньномь, окаꙗньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
окаꙗньно, окаꙗньноеокаꙗньнаꙗ, окаꙗньнаа, окаꙗньнаѣ, окаꙗньнаѧокаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхь, окаꙗньнꙑхь, окаꙗньнѣхъ, окаꙗньнѣхьокаꙗньнꙑмъ, окаꙗньнꙑмъ, окаꙗньнꙑмь, окаꙗньнꙑмь, окаꙗньнѣмъ, окаꙗньнѣмьокаꙗньнаꙗ, окаꙗньнаа, окаꙗньнаѣ, окаꙗньнаѧокаꙗньнꙑм, окаꙗньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
окаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхь, окаꙗньнꙑхьокаꙗньнѣокаꙗньнѹю, окаꙗньноюокаꙗньнꙑма, окаꙗньнꙑмаокаꙗньнаꙗ, окаꙗньнаа, окаꙗньнаѣ, окаꙗньнаѧокаꙗньнꙑѧ, окаꙗньнꙑꙗ, окаꙗньнѫѭ, окаꙗньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
окаꙗньнѣ, окаꙗньноокаꙗньнѫѭ, окаꙗньнѹю, окаꙗньноѭ, окаꙗньноюокаꙗньнѫѭ, окаꙗньноѫ, окаꙗньноѧ, окаꙗньноюокаꙗньнѣокаꙗньнꙑѧ, окаꙗньнꙑꙗ, окаꙗньнꙑеокаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнѣхъ, окаꙗньнꙑхь, окаꙗньнꙑхь, окаꙗньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
окаꙗньнꙑмъ, окаꙗньнꙑмъ, окаꙗньнѣмъ, окаꙗньнꙑмь, окаꙗньнꙑмь, окаꙗньнѣмьокаꙗньнꙑѧ, окаꙗньнꙑꙗ, окаꙗньнꙑеокаꙗньнꙑм, окаꙗньнꙑмокаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхъ, окаꙗньнꙑхь, окаꙗньнꙑхьокаꙗньнѣокаꙗньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
окаꙗньнꙑма, окаꙗньнꙑмаокаꙗньнѣ, окаꙗньнѣшокаꙗньнѣшаокаꙗньнѣшѹ, окаꙗньнѣшюокаꙗньнѣокаꙗньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
окаꙗньнѣшемь, окаꙗньнѣшемъокаꙗньнѣшокаꙗньнѣокаꙗньнѣше, окаꙗньнѣшокаꙗньнѣшь, окаꙗньнѣшъокаꙗньнѣшемъ, окаꙗньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
окаꙗньнѣшѧокаꙗньнѣшокаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхьокаꙗньнѣшаокаꙗньнѣшѹ, окаꙗньнѣшюокаꙗньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
окаꙗньнѣе, окаꙗньнѣ, окаꙗньнѣшеокаꙗньнѣшаокаꙗньнѣшѹ, окаꙗньнѣшюокаꙗньнѣе, окаꙗньнѣ, окаꙗньнѣшеокаꙗньнѣшаокаꙗньнѣшемь, окаꙗньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
окаꙗньнѣшокаꙗньнѣе, окаꙗньнѣокаꙗньнѣша, окаꙗньнѣшокаꙗньнѣшь, окаꙗньнѣшъокаꙗньнѣшемъ, окаꙗньнѣшемьокаꙗньнѣша, окаꙗньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
окаꙗньнѣшокаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхьокаꙗньнѣшокаꙗньнѣшѹ, окаꙗньнѣшюокаꙗньнѣшемаокаꙗньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
окаꙗньнѣшѧ, окаꙗньнѣшѫ, окаꙗньнѣшеокаꙗньнѣшокаꙗньнѣшѫ, окаꙗньнѣшѧ, окаꙗньнѣшѹокаꙗньнѣшеѭ, окаꙗньнѣшеѫ, окаꙗньнѣшеѧ, окаꙗньнѣшеюокаꙗньнѣшокаꙗньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
окаꙗньнѣшѧ, окаꙗньнѣшѫ, окаꙗньнѣшеокаꙗньнѣшь, окаꙗньнѣшъокаꙗньнѣшамъ, окаꙗньнѣшамьокаꙗньнѣшѧ, окаꙗньнѣше, окаꙗньнѣшѫокаꙗньнѣшамокаꙗньнѣшахъ, окаꙗньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
окаꙗньнѣшокаꙗньнѣшѹ, окаꙗньнѣшюокаꙗньнѣшамаокаꙗньнѣ, окаꙗньнѣшокаꙗньнѣшаго, окаꙗньнѣшаего, окаꙗньнѣшааго, окаꙗньнѣшагоокаꙗньнѣшѹмѹ, окаꙗньнѣшѹемѹ, окаꙗньнѣшѹѹмѹ, окаꙗньнѣшѹмѹ, окаꙗньнѣшюмѹ, окаꙗньнѣшюемѹ, окаꙗньнѣшюѹмѹ, окаꙗньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
окаꙗньнѣокаꙗньнѣшаго, окаꙗньнѣшаего, окаꙗньнѣшааго, окаꙗньнѣшагоокаꙗньнѣшмь, окаꙗньнѣшмь, окаꙗньнѣшмъ, окаꙗньнѣшмъокаꙗньнѣшмь, окаꙗньнѣшмь, окаꙗньнѣшмъ, окаꙗньнѣшмъокаꙗньнѣокаꙗньнѣше, окаꙗньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
окаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхь, окаꙗньнѣшхьокаꙗньнѣшмъ, окаꙗньнѣшмъ, окаꙗньнѣшмьокаꙗньнѣшѧѧ, окаꙗньнѣшее, окаꙗньнѣшѫѫокаꙗньнѣшм, окаꙗньнѣшмокаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхьокаꙗньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
окаꙗньнѣшѹю, окаꙗньнѣшююокаꙗньнѣшма, окаꙗньнѣшмаокаꙗньнѣе, окаꙗньнѣ, окаꙗньнѣшее, окаꙗньнѣшеокаꙗньнѣшаго, окаꙗньнѣшаего, окаꙗньнѣшааго, окаꙗньнѣшагоокаꙗньнѣшѹмѹ, окаꙗньнѣшѹемѹ, окаꙗньнѣшѹѹмѹ, окаꙗньнѣшѹмѹ, окаꙗньнѣшюмѹ, окаꙗньнѣшюемѹ, окаꙗньнѣшюѹмѹ, окаꙗньнѣшюмѹокаꙗньнѣе, окаꙗньнѣ, окаꙗньнѣшее, окаꙗньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
окаꙗньнѣшаго, окаꙗньнѣшаего, окаꙗньнѣшааго, окаꙗньнѣшагоокаꙗньнѣшмь, окаꙗньнѣшмь, окаꙗньнѣшмъ, окаꙗньнѣшмъокаꙗньнѣшмь, окаꙗньнѣшмь, окаꙗньнѣшмъ, окаꙗньнѣшмъокаꙗньнѣе, окаꙗньнѣ, окаꙗньнѣшее, окаꙗньнѣшеокаꙗньнѣшаꙗ, окаꙗньнѣшаѣ, окаꙗньнѣшаѧокаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхь, окаꙗньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
окаꙗньнѣшмъ, окаꙗньнѣшмъ, окаꙗньнѣшмьокаꙗньнѣшаꙗ, окаꙗньнѣшаѣ, окаꙗньнѣшаѧокаꙗньнѣшм, окаꙗньнѣшмокаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхьокаꙗньнѣшокаꙗньнѣшѹю, окаꙗньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
окаꙗньнѣшма, окаꙗньнѣшмаокаꙗньнѣшꙗ, окаꙗньнѣшѣ, окаꙗньнѣшаꙗокаꙗньнѣшѧѧ, окаꙗньнѣшѧѩ, окаꙗньнѣшѫѫ, окаꙗньнѣшаѧ, окаꙗньнѣшее, окаꙗньнѣшеѥокаꙗньнѣшокаꙗньнѣшѫѫ, окаꙗньнѣшѫѭ, окаꙗньнѣшѧѧ, окаꙗньнѣшѧѩ, окаꙗньнѣшююокаꙗньнѣшѫѫ, окаꙗньнѣшѫѭ, окаꙗньнѣшѧѧ, окаꙗньнѣшѧѩ, окаꙗньнѣшюю, окаꙗньнѣшеѭ, окаꙗньнѣшеѫ, окаꙗньнѣшеѧ, окаꙗньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
окаꙗньнѣшокаꙗньнѣшꙗ, окаꙗньнѣшѣокаꙗньнѣшѧѧ, окаꙗньнѣшѧѩ, окаꙗньнѣшѫѫ, окаꙗньнѣшаѧ, окаꙗньнѣшее, окаꙗньнѣшеѥокаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхь, окаꙗньнѣшхьокаꙗньнѣшмъ, окаꙗньнѣшмъ, окаꙗньнѣшмь, окаꙗньнѣшмьокаꙗньнѣшѧѧ, окаꙗньнѣшѧѩ, окаꙗньнѣшѫѫ, окаꙗньнѣшаѧ, окаꙗньнѣшее, окаꙗньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
окаꙗньнѣшм, окаꙗньнѣшмокаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхъ, окаꙗньнѣшхь, окаꙗньнѣшхьокаꙗньнѣшокаꙗньнѣшѹю, окаꙗньнѣшююокаꙗньнѣшма, окаꙗньнѣшма
окаꙗньнъ -ꙑ прил Окаян, достоен за съжаление, жалък слꙑшавъ же кнꙙꙁь бꙑвъшаꙗ прде вь нкомдѭ.  прꙁъвавъ ꙗ рее. то ва бꙑстъ вьсѣхъ ловѣкъ окааннѣшаꙗ С 212.21 Изч С окааньнъ Вж. при окаꙗнъ Нвб