Исторически речник
окамен҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
окамен҄ен, окамен҄еньокамен҄енꙗ, окамен҄ена, окамен҄еньꙗокамен҄еню, окамен҄енѹ, окамен҄еньюокамен҄енмь, окамен҄еньмь, окамен҄енмъ, окамен҄еньмъ, окамен҄енмь, окамен҄енмъокамен҄ен, окамен҄ень, окамен҄енокамен҄енꙗ, окамен҄ена, окамен҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
окамен҄ен, окамен҄ень, окамен҄енеокамен҄енмъ, окамен҄еньмъ, окамен҄енмь, окамен҄еньмь, окамен҄енмъ, окамен҄енмь, окамен҄еномъ, окамен҄енамъокамен҄ен, окамен҄ень, окамен҄ен, окамен҄енмокамен҄енхъ, окамен҄еньхъ, окамен҄енхь, окамен҄еньхь, окамен҄енхъ, окамен҄енхьокамен҄ен, окамен҄еньокамен҄еню, окамен҄енѹ, окамен҄енью
NnDu
окамен҄енма, окамен҄еньма, окамен҄енма, окамен҄енма
окамен҄ень -ꙗ ср Закоравялост, безчувственост, безсърдечност въꙁърѣвъ на нѧ съ гнѣвомъ. скръбѧ о окаменен срдца хъ. гла кѹ. простьр рѫкѫ твоѭ  простьрѣ. ꙇ ѹтвръд сѧ рѫка его цѣла ѣко  дрѹгаѣ М Мк 3.5 З А СК Изч М З А СК Гр πώρωσις Нвб окаменение остар ОА ВА НГер ЕтМл АР Срв окаменяване