Исторически речник
оꙁрат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оꙁрат сѧоꙁраѭ, оꙁраѫ, оꙁраѧ, оꙁраюоꙁраш, оꙁраеш, оꙁраашоꙁратъ, оꙁраетъ, оꙁраатъ, оꙁрать, оꙁраеть, оꙁраать, оꙁрат, оꙁрает, оꙁраатоꙁрамъ, оꙁраемъ, оꙁраамъ, оꙁрамь, оꙁраемь, оꙁраамь, оꙁрам, оꙁраем, оꙁраам, оꙁрамо, оꙁраемо, оꙁраамооꙁрате, оꙁраете, оꙁраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оꙁраѭтъ, оꙁраѫтъ, оꙁраѧтъ, оꙁраютъ, оꙁраѭть, оꙁраѫть, оꙁраѧть, оꙁрають, оꙁраѭт, оꙁраѫт, оꙁраѧт, оꙁраютоꙁравѣ, оꙁраевѣ, оꙁраавѣоꙁрата, оꙁраета, оꙁраатаоꙁрате, оꙁраете, оꙁраатеоꙁраоꙁра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оꙁрамъ, оꙁрамь, оꙁрамоꙁратеоꙁравѣоꙁратаоꙁрахъ, оꙁрахь, оꙁрахоꙁра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оꙁраоꙁрахомъ, оꙁрахомь, оꙁрахом, оꙁрахмꙑоꙁрастеоꙁрашѧ, оꙁрашѫ, оꙁраша, оꙁраше, оꙁрахѫоꙁраховѣоꙁраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оꙁрастеоꙁраахъ, оꙁрахъ, оꙁраахь, оꙁрахь, оꙁраах, оꙁрахоꙁрааше, оꙁрашеоꙁрааше, оꙁрашеоꙁраахомъ, оꙁрахомъ, оꙁраахомь, оꙁрахомь, оꙁраахом, оꙁрахомоꙁраашете, оꙁрашете, оꙁраасте, оꙁрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оꙁраахѫ, оꙁрахѫ, оꙁраахѹ, оꙁрахѹоꙁрааховѣ, оꙁраховѣоꙁраашета, оꙁрашета, оꙁрааста, оꙁрастаоꙁраашете, оꙁрашете, оꙁраасте, оꙁрасте
оꙁрат сѧ -оꙁраѭ сѧ -оꙁраш сѧ несв Оглеждам се, озъртам се, гледам внимателно наоколо ꙇ абье съ оштюшть вь себѣ слѫ шедъшѫ отъ него ... глаше. кто пркоснѫ сѧ рꙁахъ мохъ ... оꙁрааше сѧ вдѣт сътворьшѫѭ се М Мк 5.32 З СК Изч М З СК Гр περιβλέπομαι Нвб озирам се остар ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв О̀зрен МИ ЙЗ,МИПан