Исторически речник
оꙁарт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
оꙁартоꙁарѭ, оꙁарѧ, оꙁарюоꙁаршоꙁартъ, оꙁарть, оꙁартоꙁармъ, оꙁармь, оꙁарм, оꙁармооꙁарте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оꙁарѧтъ, оꙁарѧть, оꙁарѧтоꙁарвѣоꙁартаоꙁартеоꙁароꙁар
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оꙁармъ, оꙁармь, оꙁармоꙁартеоꙁарвѣоꙁартаоꙁархъ, оꙁархь, оꙁархоꙁар
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оꙁароꙁархомъ, оꙁархомь, оꙁархом, оꙁархмꙑоꙁарстеоꙁаршѧ, оꙁаршѫ, оꙁарша, оꙁарше, оꙁархѫоꙁарховѣоꙁарста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оꙁарстеоꙁарꙗахъ, оꙁарѣахъ, оꙁараахъ, оꙁарѣхъ, оꙁарꙗхъ, оꙁарѧахъ, оꙁарѧхъ, оꙁарꙗахь, оꙁарѣахь, оꙁараахь, оꙁарѣхь, оꙁарꙗхь, оꙁарѧахь, оꙁарѧхь, оꙁарꙗах, оꙁарѣах, оꙁараах, оꙁарѣх, оꙁарꙗх, оꙁарѧах, оꙁарѧхоꙁарꙗаше, оꙁарѣаше, оꙁарааше, оꙁарѣше, оꙁарꙗше, оꙁарѧаше, оꙁарѧшеоꙁарꙗаше, оꙁарѣаше, оꙁарааше, оꙁарѣше, оꙁарꙗше, оꙁарѧаше, оꙁарѧшеоꙁарꙗахомъ, оꙁарѣахомъ, оꙁараахомъ, оꙁарѣхомъ, оꙁарꙗхомъ, оꙁарѧахомъ, оꙁарѧхомъ, оꙁарꙗахомь, оꙁарѣахомь, оꙁараахомь, оꙁарѣхомь, оꙁарꙗхомь, оꙁарѧахомь, оꙁарѧхомь, оꙁарꙗахом, оꙁарѣахом, оꙁараахом, оꙁарѣхом, оꙁарꙗхом, оꙁарѧахом, оꙁарѧхомоꙁарꙗашете, оꙁарѣашете, оꙁараашете, оꙁарѣшете, оꙁарꙗшете, оꙁарꙗасте, оꙁарѣасте, оꙁараасте, оꙁарѣсте, оꙁарꙗсте, оꙁарѧасте, оꙁарѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оꙁарꙗахѫ, оꙁарѣахѫ, оꙁараахѫ, оꙁарѣхѫ, оꙁарꙗхѫ, оꙁарꙗахѹ, оꙁарѣахѹ, оꙁараахѹ, оꙁарѣхѹ, оꙁарꙗхѹ, оꙁарѧахѹ, оꙁарѧхѹоꙁарꙗаховѣ, оꙁарѣаховѣ, оꙁарааховѣ, оꙁарѣховѣ, оꙁарꙗховѣ, оꙁарѧаховѣ, оꙁарѧховѣоꙁарꙗашета, оꙁарѣашета, оꙁараашета, оꙁарѣшета, оꙁарꙗшета, оꙁарꙗаста, оꙁарѣаста, оꙁарааста, оꙁарѣста, оꙁарꙗста, оꙁарѧаста, оꙁарѧстаоꙁарꙗашете, оꙁарѣашете, оꙁараашете, оꙁарѣшете, оꙁарꙗшете, оꙁарꙗасте, оꙁарѣасте, оꙁараасте, оꙁарѣсте, оꙁарꙗсте, оꙁарѧасте, оꙁарѧсте
оꙁарт -оꙁарѭ -оꙁарш св Озаря, облея със светлина, с лъчи блгвенъ ес гі бже левъ ... се бо наста врѣмѧ праꙁденъствѹ нашемѹ ... днⷭ҇е. слъньце не ꙁаходѧщее. свѣтомъ вꙿсь мръ оꙁар СЕ 1b 25 Изч СЕ Гр καταυγάζω Нвб озаря ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА