Исторически речник
ожестот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ожестотожестоѫ, ожестоѹожестошожестотъ, ожестоть, ожестотожестомъ, ожестомь, ожестом, ожестомоожестоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ожестоѧтъ, ожестоѧть, ожестоѧтожестовѣожестотаожестотеожестоожесто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ожестомъ, ожестомь, ожестоможестотеожестовѣожестотаожестохъ, ожестохь, ожестохожесто
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ожестоожестохомъ, ожестохомь, ожестохом, ожестохмꙑожестостеожестошѧ, ожестошѫ, ожестоша, ожестоше, ожестохѫожестоховѣожестоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ожестостеожестоаахъ, ожестоахъ, ожестоаахь, ожестоахь, ожестоаах, ожестоахожестоааше, ожестоашеожестоааше, ожестоашеожестоаахомъ, ожестоахомъ, ожестоаахомь, ожестоахомь, ожестоаахом, ожестоахоможестоаашете, ожестоашете, ожестоаасте, ожестоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ожестоаахѫ, ожестоахѫ, ожестоаахѹ, ожестоахѹожестоааховѣ, ожестоаховѣожестоаашета, ожестоашета, ожестоааста, ожестоастаожестоаашете, ожестоашете, ожестоаасте, ожестоасте
ожестот -ожестоѫ -ожестош св 1. Виря глава, упорствам стꙑ же кононъ въпрашааше хъ рѫгаѧ сѧ. слꙑшасте л ѹбо отъ н҄его гласъ. он же рѣшꙙ. н ... онъ же кь н҄мъ ... нъ послѹшате  не ожестоте вꙑѧ вашеѧ кꙿ н҄емѹ. пон҄еже ꙗко рѣхъ не мате мошт сътрьпѣт ꙗрост гнѣва мѹ С 29.15—16 2. Прич. мин. страд. като прил. ожестоенъ ἰλλιγγοειδής Ожесточен, озлобен фарсе сьвѣтъ сътворшꙙ на їсѹса да  погѹбꙙтъ. ѡ веле ѹмъ беꙁѹмьꙗ ... глѹхꙑмъ слѹхъ отврьꙁамъ бѣаше. а онѣхъ срьдьца ожестоена. сьвѣтъ на ѹбн творꙗахѫ С 399.6 Изч С Гр σκληρύνω Нвб ожесточа [се] ОА ВА ЕтМл БТР АР