Исторически речник
ожестоань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
ожестоан, ожестоаньожестоанꙗ, ожестоана, ожестоаньꙗожестоаню, ожестоанѹ, ожестоаньюожестоанмь, ожестоаньмь, ожестоанмъ, ожестоаньмъ, ожестоанмь, ожестоанмъожестоан, ожестоань, ожестоаножестоанꙗ, ожестоана, ожестоаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
ожестоан, ожестоань, ожестоанеожестоанмъ, ожестоаньмъ, ожестоанмь, ожестоаньмь, ожестоанмъ, ожестоанмь, ожестоаномъ, ожестоанамъожестоан, ожестоань, ожестоан, ожестоанможестоанхъ, ожестоаньхъ, ожестоанхь, ожестоаньхь, ожестоанхъ, ожестоанхьожестоан, ожестоаньожестоаню, ожестоанѹ, ожестоанью
NnDu
ожестоанма, ожестоаньма, ожестоанма, ожестоанма
ожестоань -ꙗ ср Ожесточение, безчувственост, закоравялост тъгда  ѹтел҄ь хъ плаꙙ сꙙ ожестоанꙗ срьдьца хъ. ꙗко ѹт нѣхъ порѫен. не бꙑшꙙ достон своѭ ꙁълобоѭ С 333.13 Изч С Гр πώρωσις ожестоан Нвб Срв ожесточение ВА АК ЕтМл БТР АР