Исторически речник
ожестт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ожестт сѧожещѫ, ожещѹожестшожесттъ, ожестть, ожесттожестмъ, ожестмь, ожестм, ожестмоожестте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ожестѧтъ, ожестѧть, ожестѧтожествѣожесттаожесттеожестожест
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ожестмъ, ожестмь, ожестможесттеожествѣожесттаожестхъ, ожестхь, ожестхожест
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ожестожестхомъ, ожестхомь, ожестхом, ожестхмꙑожестстеожестшѧ, ожестшѫ, ожестша, ожестше, ожестхѫожестховѣожестста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ожестстеожещаахъ, ожещахъ, ожещаахь, ожещахь, ожещаах, ожещахожещааше, ожещашеожещааше, ожещашеожещаахомъ, ожещахомъ, ожещаахомь, ожещахомь, ожещаахом, ожещахоможещаашете, ожещашете, ожещаасте, ожещасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ожещаахѫ, ожещахѫ, ожещаахѹ, ожещахѹожещааховѣ, ожещаховѣожещаашета, ожещашета, ожещааста, ожещастаожещаашете, ожещашете, ожещаасте, ожещасте
ожестт сѧ -ожещѫ сѧ -ожестш сѧ св Ожесточа се, стана жесток, озлобя се, настървя се нѫ ѹтѣшате себе на въсѣкъ (...) дондеже дъⷩ нарцаетъ сѧ (...) да не ожесттъ сѧ етеръ отъ (...) лъстѫ грѣховноѫ Е 8а 15 Изч Е Гр σκληρύνομαι Нвб Вж. при ожестт