Исторически речник
ожент сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ожент сѧоженѭ, оженѧ, оженюоженшожентъ, оженть, ожентоженмъ, оженмь, оженм, оженмооженте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оженѧтъ, оженѧть, оженѧтоженвѣожентаожентеоженожен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
оженмъ, оженмь, оженможентеоженвѣожентаоженхъ, оженхь, оженхожен
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
оженоженхомъ, оженхомь, оженхом, оженхмꙑоженстеоженшѧ, оженшѫ, оженша, оженше, оженхѫоженховѣоженста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оженстеоженꙗахъ, оженѣахъ, оженаахъ, оженѣхъ, оженꙗхъ, оженѧахъ, оженѧхъ, оженꙗахь, оженѣахь, оженаахь, оженѣхь, оженꙗхь, оженѧахь, оженѧхь, оженꙗах, оженѣах, оженаах, оженѣх, оженꙗх, оженѧах, оженѧхоженꙗаше, оженѣаше, оженааше, оженѣше, оженꙗше, оженѧаше, оженѧшеоженꙗаше, оженѣаше, оженааше, оженѣше, оженꙗше, оженѧаше, оженѧшеоженꙗахомъ, оженѣахомъ, оженаахомъ, оженѣхомъ, оженꙗхомъ, оженѧахомъ, оженѧхомъ, оженꙗахомь, оженѣахомь, оженаахомь, оженѣхомь, оженꙗхомь, оженѧахомь, оженѧхомь, оженꙗахом, оженѣахом, оженаахом, оженѣхом, оженꙗхом, оженѧахом, оженѧхоможенꙗашете, оженѣашете, оженаашете, оженѣшете, оженꙗшете, оженꙗасте, оженѣасте, оженаасте, оженѣсте, оженꙗсте, оженѧасте, оженѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оженꙗахѫ, оженѣахѫ, оженаахѫ, оженѣхѫ, оженꙗхѫ, оженꙗахѹ, оженѣахѹ, оженаахѹ, оженѣхѹ, оженꙗхѹ, оженѧахѹ, оженѧхѹоженꙗаховѣ, оженѣаховѣ, оженааховѣ, оженѣховѣ, оженꙗховѣ, оженѧаховѣ, оженѧховѣоженꙗашета, оженѣашета, оженаашета, оженѣшета, оженꙗшета, оженꙗаста, оженѣаста, оженааста, оженѣста, оженꙗста, оженѧаста, оженѧстаоженꙗашете, оженѣашете, оженаашете, оженѣшете, оженꙗшете, оженꙗасте, оженѣасте, оженаасте, оженѣсте, оженꙗсте, оженѧасте, оженѧсте
ожент сѧ -оженѭ сѧ -оженш сѧ св За мъж — встъпя в брак, оженя се, задомя се бѣ же въ насъ седмь братрѩ. ꙇ пръвꙑ ожень сѧ ѹмьрѣтъ. ꙇ не мꙑ сѣмене. остав же женѫ своѭ братрѹ своеумѹ М Мт 22.25 З тъ бо родъ посълавъ ѩтъ оана. ꙇ съвꙁа  въ темьнц. ꙇродѣдꙑ рад женꙑ флпа братра своего. ѣко ожен сѧ еѭ М Мк 6.17 З А ꙇ гла мъ. же аште пѹсттъ женѫ своѭ. ꙇ ожентъ сѧ ноѭ прѣлюбꙑ твортъ на нѭ М Мк 10.11 З ѡженвшѹⷭ҇ ҆ дѣт рⷣо̏вшѹ ХрГС 447а13-15 ꙗ͗коже єⷭ е͗же закономь ѡ͗женити сѧ и͗ еже блѫдити Дор. 284б И кога́ пора́сте не щѣ́ да се ѻже́ни. ами́ ѻста́ви роди́телете си́, и покалое́ри се Тр. дам. 258. М З А ХрГС Тр. дам. Гр γαμέω βιοῦμαι Нвб Вж. при ожент