Исторически речник
одѣꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
одѣꙗтодѣѭ, одѣѫ, одѣѧ, одѣюодѣш, одѣаш, одѣѣшодѣтъ, одѣатъ, одѣѣтъ, одѣть, одѣать, одѣѣть, одѣт, одѣат, одѣѣтодѣмъ, одѣамъ, одѣѣмъ, одѣмь, одѣамь, одѣѣмь, одѣм, одѣам, одѣѣм, одѣмо, одѣамо, одѣѣмоодѣмъ, одѣамъ, одѣѣмъ
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
одѣѭтъ, одѣѫтъ, одѣѧтъ, одѣютъ, одѣѭть, одѣѫть, одѣѧть, одѣють, одѣѭт, одѣѫт, одѣѧт, одѣютодѣвѣ, одѣавѣ, одѣѣвѣодѣта, одѣата, одѣѣтаодѣте, одѣате, одѣѣтеодѣодѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
одѣмъ, одѣмь, одѣмодѣтеодѣвѣодѣтаодѣъ, одѣахъ, одѣхь, одѣахь, одѣх, одѣаходѣ, одѣа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
одѣ, одѣаодѣхомъ, одѣахомъ, одѣхомь, одѣахомь, одѣхом, одѣахом, одѣхмꙑ, одѣахмꙑодѣсте, одѣастеодѣшѧ, одѣашѧ, одѣшѫ, одѣашѫ, одѣша, одѣаша, одѣше, одѣаше, одѣхѫ, одѣахѫодѣховѣъ, одѣаховѣодѣста, одѣаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
одѣсте, одѣастеодѣꙗхъ, одѣахъ, одѣꙗхь, одѣахь, одѣꙗх, одѣах, одѣѧхъ, одѣѧхь, одѣѧходѣꙗше, одѣаше, одѣѧшеодѣꙗше, одѣаше, одѣѧшеодѣꙗхомъ, одѣахомъ, одѣꙗхомь, одѣахомь, одѣꙗхом, одѣахом, одѣѧхомъ, одѣѧхомь, одѣѧхомодѣꙗшете, одѣашете, одѣꙗсте, одѣасте, одѣѧшете, одѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
одѣꙗхѫ, одѣахѫ, одѣꙗхѹ, одѣахѹ, одѣѧхѹодѣꙗховѣ, одѣаховѣ, одѣѧховѣодѣꙗшета, одѣашета, одѣꙗста, одѣаста, одѣѧшета, одѣѧстаодѣꙗшете, одѣашете, одѣꙗсте, одѣасте, одѣѧшете, одѣѧсте
одѣꙗт -одѣѭ -одѣш несв св Обличам, слагам дреха ꙇ о одежд то сѧ пеете ... аще же сѣно селъное дьнесъ сѫштее. а ѹтрѣ въ огнь вьметомо. бъ тако (ѡ)дѣетъ. кольм пае васъ маловѣр М Мт 6.30 З А СК прѣдъста (цр)ца о деснѫѫ тебе. въ рꙁахъ поꙁлащенахъ. ѡдѣⷺна  прѣѹкрашена Е 26а 12 Изч М З А СК Е Гр ἀμφιέννυμι περιβάλλω Нвб одявам се, одея се диал ВА НГер ЕтМл ДА