Исторически речник
одѣꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
одѣꙗн, одѣꙗньодѣꙗнꙗ, одѣꙗна, одѣꙗньꙗодѣꙗню, одѣꙗнѹ, одѣꙗньюодѣꙗнмь, одѣꙗньмь, одѣꙗнмъ, одѣꙗньмъ, одѣꙗнмь, одѣꙗнмъодѣꙗн, одѣꙗнь, одѣꙗнодѣꙗнꙗ, одѣꙗна, одѣꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
одѣꙗн, одѣꙗнь, одѣꙗнеодѣꙗнмъ, одѣꙗньмъ, одѣꙗнмь, одѣꙗньмь, одѣꙗнмъ, одѣꙗнмь, одѣꙗномъ, одѣꙗнамъодѣꙗн, одѣꙗнь, одѣꙗн, одѣꙗнмодѣꙗнхъ, одѣꙗньхъ, одѣꙗнхь, одѣꙗньхь, одѣꙗнхъ, одѣꙗнхьодѣꙗн, одѣꙗньодѣꙗню, одѣꙗнѹ, одѣꙗнью
NnDu
одѣꙗнма, одѣꙗньма, одѣꙗнма, одѣꙗнма
одѣꙗнь -ꙗ ср Облекло, одежда, одеяние блюдѣте сѧ отъ кънжьнкъ. хотшⷾтхъ въ одѣанхъ ходт. ꙇ цѣлованѣ на трѫжштхъ М Мк 12.38 дрѹже како вьнде сѣмо. не мꙑ одѣанѣ браъна М Мт 22.12А въшедъ же цсръ вдѣтъ въꙁлежѧщхъ. вдѣ тѹ ка не облъена въ одѣане браъное М Мт 22.11А  се трѫсъ бꙑстъ веле. анћлъ бо гнъ сьшедъ съ нбсе ... бѣ же ꙁракь его ѣко мⷧъні.  одѣане его бѣло ѣко снѣгъ А Мт 28.3 нсоже бо отъ мѣнꙗ можетъ вьнест ... вь вънѣшьн҄їхъ бо праꙁдьньствїхъ. жтїскꙑхъ глагол҄ѫ. вь н҄хъже много велань  вьнѣшꙿн҄їмъ одѣанїмъ С 491.13 Изч М А С Гр στολή ἔνδυμα περιβολή одѣан одѣане Нвб одеяние книж остар ОА ВА ЕтМл БТР АР РРОДД