Исторически речник
одѣꙗло  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
одѣꙗлоодѣꙗлаодѣꙗлѹодѣꙗломь, одѣꙗломъодѣꙗлѣодѣꙗла
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
одѣꙗлъ, одѣꙗльодѣꙗломъ, одѣꙗломьодѣꙗлꙑодѣꙗлѣхъ, одѣꙗлѣхь, одѣꙗлохъ, одѣꙗлохьодѣꙗлѣодѣꙗлѹ
NnDu
одѣꙗлома
одѣꙗло ср Облекло, одежда, наметало, покривало  дѣла рѫкѹ твоею сѫтъ неса. та погꙑбнѫтъ тꙑ же прѣбꙑваеші.  вьсѣ ѣко ріꙁа обетъшаѭтъ.  ѣко одѣало съвьеш ѣ ї ꙁмѣнѩтъ сѩ СП 101.27 Изч СП Гр περιβόλαιον одѣало Нвб одеяло ОА НТ ЕтМл БТР АР ДА одяло диал НГер