Исторически речник
одъждт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
одъждтодъждѫ, одъждѹодъждшодъждтъ, одъждть, одъждтодъждмъ, одъждмь, одъждм, одъждмоодъждте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
одъждѧтъ, одъждѧть, одъждѧтодъждвѣодъждтаодъждтеодъждодъжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
одъждмъ, одъждмь, одъждмодъждтеодъждвѣодъждтаодъждхъ, одъждхь, одъждходъжд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
одъждодъждхомъ, одъждхомь, одъждхом, одъждхмꙑодъждстеодъждшѧ, одъждшѫ, одъждша, одъждше, одъждхѫодъждховѣодъждста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
одъждсте*одъждаахъ*одъждааше*одъждааше*одъждаахомъ*одъждаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*одъждаахѫ*одъждааховѣ*одъждаашета*одъждаашете
одъждт -одъждѫ -одъждш св 1. Напоя с дъжд, орося гі. гі. прꙁьр съ нбсе  вжд. ꙇ посѣт внограда своего. ꙇ съвръш .  одьжд . ꙇже насад деснца твоѣ СЕ 100а 3 2. Прен. Поръся, посипя, покрия вь ньже день ꙁде лотъ. отъ содомлѣнь. одъжд жюпелъ  огнь съ небсе. ꙇ погѹб вьсѧ М Лк 17.29 З ї ꙁаповѣдѣ облакомъ съше. ї двьрі небсі отвръꙁе. ї одъжді імъ мана ѣсті. ї хлѣбъ небесьнꙑ дастъ імъ СП 77.24 въꙁдвіже югъ до небесі. ї наведе сілоѭ своеѭ ꙁападенъ. ї одъжді на нѩ ѣко прахъ плъті. ї ѣко пѣсокъ морескъ пьтіцѩ перьнатꙑ СП 77.27 гь спꙑтаетъ праведьнаⷷго і неъстіваго ... ѡдръжітъ (погр. вм. ѡдъждтъ, Север., с. 11, бел. под линия) на грѣшънікъ сѣтъ. огнъ і ꙁюпелъ і дхъ бѹренъ СП 10.6 Изч М З СП СЕ Гр βρέχω ἐπιβρέχω одьждт Нвб Срв одъжди се безл диал ОА ДА