Исторически речник
ограждень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
огражден, огражденьогражденꙗ, ограждена, огражденьꙗогражденю, огражденѹ, огражденьюогражденмь, огражденьмь, огражденмъ, огражденьмъ, огражденмь, огражденмъогражден, ограждень, огражденогражденꙗ, ограждена, огражденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
огражден, ограждень, огражденеогражденмъ, огражденьмъ, огражденмь, огражденьмь, огражденмъ, огражденмь, огражденомъ, огражденамъогражден, ограждень, огражден, огражденмогражденхъ, огражденьхъ, огражденхь, огражденьхь, огражденхъ, огражденхьогражден, огражденьогражденю, огражденѹ, огражденью
NnDu
огражденма, огражденьма, огражденма, огражденма
ограждень -ꙗ ср Обкръжение [околните; тези, с които някой общува] гі бже ... не сътворь волѧ твоеѩ ... нъ въпадъ въ раꙁбоѩ дшегѹбънꙑѩ. поработхъ сѧ окаанꙑ. лѫкавънꙑмь огражденемь. ꙇже ѹгасвъше свѣтъ тво бꙑвъше въ мнѣ СЕ 78а 22—23 Изч СЕ огражден Нвб ограждение остар ВА Срв Огражден МИ СНМБ огражденик м АП,ПСС