Исторически речник
оградаII  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
оградаоградꙑ, оградѫоградѣоградѫ, оградѹоградоѭ, оградоѫ, оградоѧ, оградоюоградѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
оградооградꙑоградъ, оградьоградамъ, оградамьоградамоградахъ, оградахь
NfOuNfGuNfDu
оградѣоградѹоградама
ограда -ꙑ ж МИ Име на манастир в планината Телениса, където е живял св. Симеон Стълпник [умр. ок. 459 г.] при настоятеля Хелиодор; или пък оградата, на която той се е възкачил ок. 415 г. и е престоял там ок. 20 години; може също да се отнася за църквата, построена след смъртта му на мястото на отшелничеството му наѧтъкъ ндктѡнѹ.  памѧтъ. прѣдⷫобномѹ оцѹ нашемѹ семеонѹ. стлъпнїкѹ. же въ оградѣ.  стхъ ҃м. женъ постънцъ Е 20а 13 Е Гр Μάνδρα