Исторически речник
огн҄ьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
огн҄ьнъ, огн҄ьньогн҄ьнаогн҄ьнѹогн҄ьнъ, огн҄ьньогн҄ьнаогн҄ьномь, огн҄ьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
огн҄ьнѣогн҄ьне, огн҄ьнꙑогн҄ьногн҄ьнъ, огн҄ьньогн҄ьномъ, огн҄ьномьогн҄ьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
огн҄ьнꙑогн҄ьнѣхъ, огн҄ьнѣхьогн҄ьнаогн҄ьнѹогн҄ьномаогн҄ьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
огн҄ьнаогн҄ьнѹогн҄ьноогн҄ьнаогн҄ьномь, огн҄ьномъогн҄ьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
огн҄ьнаогн҄ьнъ, огн҄ьньогн҄ьномъ, огн҄ьномьогн҄ьнаогн҄ьнꙑогн҄ьнѣхъ, огн҄ьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
огн҄ьнѣогн҄ьнѹогн҄ьномаогн҄ьнаогн҄ьнꙑ, огн҄ьнѫогн҄ьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
огн҄ьнѫ, огн҄ьнѹогн҄ьноѭ, огн҄ьноѫ, огн҄ьноѧ, огн҄ьноюогн҄ьнѣогн҄ьнꙑогн҄ьнъ, огн҄ьньогн҄ьнамъ, огн҄ьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
огн҄ьнꙑогн҄ьнамогн҄ьнахъ, огн҄ьнахьогн҄ьнѣогн҄ьнѹогн҄ьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
огн҄ьнꙑ, огн҄ьнꙑ, огн҄ьноогн҄ьнаго, огн҄ьнаего, огн҄ьнааго, огн҄ьнаго, огн҄ьного, огн҄ьнога, огн҄ьнгоогн҄ьнѹмѹ, огн҄ьнѹемѹ, огн҄ьнѹѹмѹ, огн҄ьнѹмѹ, огн҄ьноомѹ, огн҄ьномѹ, огн҄ьноѹмѹ, огн҄ьнмѹогн҄ьнꙑ, огн҄ьнꙑ, огн҄ьноогн҄ьнаго, огн҄ьнаего, огн҄ьнааго, огн҄ьнаго, огн҄ьного, огн҄ьнога, огн҄ьнгоогн҄ьнꙑмь, огн҄ьнꙑмь, огн҄ьнꙑмъ, огн҄ьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
огн҄ьнѣмь, огн҄ьнѣемь, огн҄ьнѣѣмь, огн҄ьнѣамь, огн҄ьнѣмь, огн҄ьнѣмъ, огн҄ьнѣемъ, огн҄ьнѣѣмъ, огн҄ьнѣамъ, огн҄ьнѣмъ, огн҄ьномь, огн҄ьномъогн҄ьнꙑ, огн҄ьнꙑ, огн҄ьноогн҄ьногн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхь, огн҄ьнꙑхь, огн҄ьнѣхъ, огн҄ьнѣхьогн҄ьнꙑмъ, огн҄ьнꙑмъ, огн҄ьнꙑмь, огн҄ьнꙑмь, огн҄ьнѣмъ, огн҄ьнѣмьогн҄ьнꙑѧ, огн҄ьнꙑꙗ, огн҄ьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
огн҄ьнꙑм, огн҄ьнꙑмогн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхь, огн҄ьнꙑхьогн҄ьнаꙗ, огн҄ьнаа, огн҄ьнаѣогн҄ьнѹю, огн҄ьноюогн҄ьнꙑма, огн҄ьнꙑмаогн҄ьно, огн҄ьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
огн҄ьнаго, огн҄ьнаего, огн҄ьнааго, огн҄ьнаго, огн҄ьного, огн҄ьнога, огн҄ьнгоогн҄ьнѹмѹ, огн҄ьнѹемѹ, огн҄ьнѹѹмѹ, огн҄ьнѹмѹ, огн҄ьноомѹ, огн҄ьномѹ, огн҄ьноѹмѹ, огн҄ьнмѹогн҄ьно, огн҄ьноеогн҄ьнаго, огн҄ьннаего, огн҄ьнааго, огн҄ьнаго, огн҄ьного, огн҄ьнога, огн҄ьнгоогн҄ьнꙑмь, огн҄ьнꙑмь, огн҄ьнꙑмъ, огн҄ьнꙑмъогн҄ьнѣмь, огн҄ьнѣемь, огн҄ьнѣѣмь, огн҄ьнѣамь, огн҄ьнѣмь, огн҄ьнѣмъ, огн҄ьнѣемъ, огн҄ьнѣѣмъ, огн҄ьнѣамъ, огн҄ьнѣмъ, огн҄ьномь, огн҄ьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
огн҄ьно, огн҄ьноеогн҄ьнаꙗ, огн҄ьнаа, огн҄ьнаѣ, огн҄ьнаѧогн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхь, огн҄ьнꙑхь, огн҄ьнѣхъ, огн҄ьнѣхьогн҄ьнꙑмъ, огн҄ьнꙑмъ, огн҄ьнꙑмь, огн҄ьнꙑмь, огн҄ьнѣмъ, огн҄ьнѣмьогн҄ьнаꙗ, огн҄ьнаа, огн҄ьнаѣ, огн҄ьнаѧогн҄ьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
огн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхь, огн҄ьнꙑхьогн҄ьнѣогн҄ьнѹю, огн҄ьноюогн҄ьнꙑма, огн҄ьнꙑмаогн҄ьнаꙗ, огн҄ьнаа, огн҄ьнаѣ, огн҄ьнаѧогн҄ьнꙑѧ, огн҄ьнꙑꙗ, огн҄ьнѫѭ, огн҄ьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
огн҄ьнѣ, огн҄ьноогн҄ьнѫѭ, огн҄ьнѹю, огн҄ьноѭ, огн҄ьноюогн҄ьнѫѭ, огн҄ьноѫ, огн҄ьноѧ, огн҄ьноюогн҄ьнѣогн҄ьнꙑѧ, огн҄ьнꙑꙗ, огн҄ьнꙑеогн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнѣхъ, огн҄ьнꙑхь, огн҄ьнꙑхь, огн҄ьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
огн҄ьнꙑмъ, огн҄ьнꙑмъ, огн҄ьнѣмъ, огн҄ьнꙑмь, огн҄ьнꙑмь, огн҄ьнѣмьогн҄ьнꙑѧ, огн҄ьнꙑꙗ, огн҄ьнꙑеогн҄ьнꙑм, огн҄ьнꙑмогн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхъ, огн҄ьнꙑхь, огн҄ьнꙑхьогн҄ьнѣогн҄ьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
огн҄ьнꙑма, огн҄ьнꙑмаогн҄ьнѣ, огн҄ьнѣшогн҄ьнѣшаогн҄ьнѣшѹ, огн҄ьнѣшюогн҄ьнѣогн҄ьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
огн҄ьнѣшемь, огн҄ьнѣшемъогн҄ьнѣшогн҄ьнѣогн҄ьнѣше, огн҄ьнѣшогн҄ьнѣшь, огн҄ьнѣшъогн҄ьнѣшемъ, огн҄ьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
огн҄ьнѣшѧогн҄ьнѣшогн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхьогн҄ьнѣшаогн҄ьнѣшѹ, огн҄ьнѣшюогн҄ьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
огн҄ьнѣе, огн҄ьнѣ, огн҄ьнѣшеогн҄ьнѣшаогн҄ьнѣшѹ, огн҄ьнѣшюогн҄ьнѣе, огн҄ьнѣ, огн҄ьнѣшеогн҄ьнѣшаогн҄ьнѣшемь, огн҄ьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
огн҄ьнѣшогн҄ьнѣе, огн҄ьнѣогн҄ьнѣша, огн҄ьнѣшогн҄ьнѣшь, огн҄ьнѣшъогн҄ьнѣшемъ, огн҄ьнѣшемьогн҄ьнѣша, огн҄ьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
огн҄ьнѣшогн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхьогн҄ьнѣшогн҄ьнѣшѹ, огн҄ьнѣшюогн҄ьнѣшемаогн҄ьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
огн҄ьнѣшѧ, огн҄ьнѣшѫ, огн҄ьнѣшеогн҄ьнѣшогн҄ьнѣшѫ, огн҄ьнѣшѧ, огн҄ьнѣшѹогн҄ьнѣшеѭ, огн҄ьнѣшеѫ, огн҄ьнѣшеѧ, огн҄ьнѣшеюогн҄ьнѣшогн҄ьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
огн҄ьнѣшѧ, огн҄ьнѣшѫ, огн҄ьнѣшеогн҄ьнѣшь, огн҄ьнѣшъогн҄ьнѣшамъ, огн҄ьнѣшамьогн҄ьнѣшѧ, огн҄ьнѣше, огн҄ьнѣшѫогн҄ьнѣшамогн҄ьнѣшахъ, огн҄ьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
огн҄ьнѣшогн҄ьнѣшѹ, огн҄ьнѣшюогн҄ьнѣшамаогн҄ьнѣ, огн҄ьнѣшогн҄ьнѣшаго, огн҄ьнѣшаего, огн҄ьнѣшааго, огн҄ьнѣшагоогн҄ьнѣшѹмѹ, огн҄ьнѣшѹемѹ, огн҄ьнѣшѹѹмѹ, огн҄ьнѣшѹмѹ, огн҄ьнѣшюмѹ, огн҄ьнѣшюемѹ, огн҄ьнѣшюѹмѹ, огн҄ьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
огн҄ьнѣогн҄ьнѣшаго, огн҄ьнѣшаего, огн҄ьнѣшааго, огн҄ьнѣшагоогн҄ьнѣшмь, огн҄ьнѣшмь, огн҄ьнѣшмъ, огн҄ьнѣшмъогн҄ьнѣшмь, огн҄ьнѣшмь, огн҄ьнѣшмъ, огн҄ьнѣшмъогн҄ьнѣогн҄ьнѣше, огн҄ьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
огн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхь, огн҄ьнѣшхьогн҄ьнѣшмъ, огн҄ьнѣшмъ, огн҄ьнѣшмьогн҄ьнѣшѧѧ, огн҄ьнѣшее, огн҄ьнѣшѫѫогн҄ьнѣшм, огн҄ьнѣшмогн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхьогн҄ьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
огн҄ьнѣшѹю, огн҄ьнѣшююогн҄ьнѣшма, огн҄ьнѣшмаогн҄ьнѣе, огн҄ьнѣ, огн҄ьнѣшее, огн҄ьнѣшеогн҄ьнѣшаго, огн҄ьнѣшаего, огн҄ьнѣшааго, огн҄ьнѣшагоогн҄ьнѣшѹмѹ, огн҄ьнѣшѹемѹ, огн҄ьнѣшѹѹмѹ, огн҄ьнѣшѹмѹ, огн҄ьнѣшюмѹ, огн҄ьнѣшюемѹ, огн҄ьнѣшюѹмѹ, огн҄ьнѣшюмѹогн҄ьнѣе, огн҄ьнѣ, огн҄ьнѣшее, огн҄ьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
огн҄ьнѣшаго, огн҄ьнѣшаего, огн҄ьнѣшааго, огн҄ьнѣшагоогн҄ьнѣшмь, огн҄ьнѣшмь, огн҄ьнѣшмъ, огн҄ьнѣшмъогн҄ьнѣшмь, огн҄ьнѣшмь, огн҄ьнѣшмъ, огн҄ьнѣшмъогн҄ьнѣе, огн҄ьнѣ, огн҄ьнѣшее, огн҄ьнѣшеогн҄ьнѣшаꙗ, огн҄ьнѣшаѣ, огн҄ьнѣшаѧогн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхь, огн҄ьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
огн҄ьнѣшмъ, огн҄ьнѣшмъ, огн҄ьнѣшмьогн҄ьнѣшаꙗ, огн҄ьнѣшаѣ, огн҄ьнѣшаѧогн҄ьнѣшм, огн҄ьнѣшмогн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхьогн҄ьнѣшогн҄ьнѣшѹю, огн҄ьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
огн҄ьнѣшма, огн҄ьнѣшмаогн҄ьнѣшꙗ, огн҄ьнѣшѣ, огн҄ьнѣшаꙗогн҄ьнѣшѧѧ, огн҄ьнѣшѧѩ, огн҄ьнѣшѫѫ, огн҄ьнѣшаѧ, огн҄ьнѣшее, огн҄ьнѣшеѥогн҄ьнѣшогн҄ьнѣшѫѫ, огн҄ьнѣшѫѭ, огн҄ьнѣшѧѧ, огн҄ьнѣшѧѩ, огн҄ьнѣшююогн҄ьнѣшѫѫ, огн҄ьнѣшѫѭ, огн҄ьнѣшѧѧ, огн҄ьнѣшѧѩ, огн҄ьнѣшюю, огн҄ьнѣшеѭ, огн҄ьнѣшеѫ, огн҄ьнѣшеѧ, огн҄ьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
огн҄ьнѣшогн҄ьнѣшꙗ, огн҄ьнѣшѣогн҄ьнѣшѧѧ, огн҄ьнѣшѧѩ, огн҄ьнѣшѫѫ, огн҄ьнѣшаѧ, огн҄ьнѣшее, огн҄ьнѣшеѥогн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхь, огн҄ьнѣшхьогн҄ьнѣшмъ, огн҄ьнѣшмъ, огн҄ьнѣшмь, огн҄ьнѣшмьогн҄ьнѣшѧѧ, огн҄ьнѣшѧѩ, огн҄ьнѣшѫѫ, огн҄ьнѣшаѧ, огн҄ьнѣшее, огн҄ьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
огн҄ьнѣшм, огн҄ьнѣшмогн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхъ, огн҄ьнѣшхь, огн҄ьнѣшхьогн҄ьнѣшогн҄ьнѣшѹю, огн҄ьнѣшююогн҄ьнѣшма, огн҄ьнѣшма
огн҄ьнъ -ꙑ прил 1. Огнен, изпълнен с огън посълетъ снъ лвѣскꙑ анћлꙑ своѩ. ꙇ съберѫтъ отъ цсрствѣ его вьсѧ сканьдѣлꙑ. ꙇ творѧшѧѩ беꙁаконене. ꙇ въвръгѫтъ ѩ вь пешть огньнѫ М Мт 13.42 З А У деснца твоѣ обрѩштетъ въсѩ ненавдѩштѩѩ тебе. положіші ѩ ѣко пешть гньнѫ (вм. огньнѫ, Север. с. 24, бел. под линия) въ врѣмѩ ліца твоего СП 20.10 тꙑ влко ... въ обраꙁъ огньномь ѩꙁꙑвомь (!). на стꙑѩ твоѩ аплꙑ. ꙇꙁлѣлъ ес СЕ 64b 7 г боже ꙁбаввꙑ. свꙙтꙑѧ тр отрокꙑ твоѧ отъ пешт огн҄ьнꙑѧ. ананѭ аꙁарѭ мсала С 179.5 Който се отнася до кладата, до изгарянето.  останьц огн҄ьні вь рѣкѫ вьсꙑпан бꙑшꙙ С 94.13 За облак — който носи огън, мълниеносен. раꙁдра сꙙ огн҄ьнꙑ облакъ  ста.  гласъ ꙁꙿ н҄его бꙑстъ С 211.10 2. Разгорен, нажежен ѡтъ блісцѣньѣ его прѣдъ німъ облацѣ проідѫ. градъ і ѫглье огньні СП 17.13 г҄еона [дьбрь, матца] огн҄ьна[ꙗ] γέεννα, γέεννα πυρός, Τάρταρος Вечен огън, в който ще бъдат изпратени душите на грешниците; ад, пъкъл добрѣа т естъ съ еднѣмь окомь вьнт въ цсрстве бже. неже обѣ о мѫщю. ꙇт въ ћеонѫ огньнѫѭ М Мк 9.47 З вьскрѣшеньмъ бо хрстовомъ ѹгаснетъ г҄еѡна огн҄ьна. рьвь же неѹсꙑпаѧ ѹмраетъ С 479.18 свꙙтꙑ артемонъ глагола ... рабе дьбр огн҄ьнꙑѧ ште л сꙙ отъмештеш не хотꙙ слꙑшат С 231.13 отъмьнѣвъ же съвѣстѭ. ꙁдохъ к н҄е ... вьсе же ꙗко же решт ꙁабꙑвъ.  матцѫ огн҄ьнѫѭ прѣобдѣвъ. въ блѫдьнѫѭ погꙑбѣль въпадохъ С 525.30 родъ огн҄ьнꙑ γέεννα Вечен огън, в който ще бъдат изпратени душите на грешниците; ад, пъкъл не тььѭ отъ самѣхꙿ тѣхъ. адовъ вратъ. нъ  отъ рода огн҄ьнааго  мѫкꙿ схꙑттъ ловѣка С 514.3 родьство огн҄ьно γέεννα, γέεννα πυρός Вечен огън, в който ще бъдат изпратени душите на грешниците; ад, пъкъл ѹботе же сꙙ пае. могѫштааго.  дѹшѫ  тѣло въ родьствѣ огн҄ьнѣѣмъ погубт С 175.19—20 М З А СК У СП СЕ С Гр [τοῦ] πυρός πύρινος πῦρ Нвб огнен ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Огнян м ЛИ Огняна ж ЛИ Огнемир м ЛИ Огни м ЛИ Огньо м ЛИ Огнянов ФИ Огненов ФИ Огнянков ФИ СтИл, РЛФИ Огняново МИ СНМБ