Исторически речник
оглашень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
оглашен, оглашеньоглашенꙗ, оглашена, оглашеньꙗоглашеню, оглашенѹ, оглашеньюоглашенмь, оглашеньмь, оглашенмъ, оглашеньмъ, оглашенмь, оглашенмъоглашен, оглашень, оглашеноглашенꙗ, оглашена, оглашеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
оглашен, оглашень, оглашенеоглашенмъ, оглашеньмъ, оглашенмь, оглашеньмь, оглашенмъ, оглашенмь, оглашеномъ, оглашенамъоглашен, оглашень, оглашен, оглашенмоглашенхъ, оглашеньхъ, оглашенхь, оглашеньхь, оглашенхъ, оглашенхьоглашен, оглашеньоглашеню, оглашенѹ, оглашенью
NnDu
оглашенма, оглашеньма, оглашенма, оглашенма
оглашень -ꙗ ср Поучение, напътствие в правата вяра, подготовка за приемане на християнството вдѣвꙿше того родтел҄е. къ колѣнома прпадошꙙ стааго васлеа. молꙙште сꙙ ꙗкоже  самꙑ крьстт. ѧже аб по оглашен съподоб стааго крьштеньꙗ.  бесъмрьтънꙑхъ прꙙстт сꙙ танахъ С 537.10 Изч С оглашен Нвб оглашение остар ВА ЕтМл РРОДД