Исторически речник
огласт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
огластоглашѫ, оглашѹогласшогластъ, огласть, огластогласмъ, огласмь, огласм, огласмоогласте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
огласѧтъ, огласѧть, огласѧтогласвѣогластаогластеогласоглас
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
огласмъ, огласмь, огласмогластеогласвѣогластаогласхъ, огласхь, огласхоглас
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
огласогласхомъ, огласхомь, огласхом, огласхмꙑогласстеогласшѧ, огласшѫ, огласша, огласше, огласхѫогласховѣогласста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
огласстеоглашаахъ, оглашахъ, оглашаахь, оглашахь, оглашаах, оглашахоглашааше, оглашашеоглашааше, оглашашеоглашаахомъ, оглашахомъ, оглашаахомь, оглашахомь, оглашаахом, оглашахомоглашаашете, оглашашете, оглашаасте, оглашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оглашаахѫ, оглашахѫ, оглашаахѹ, оглашахѹоглашааховѣ, оглашаховѣоглашаашете, оглашашете, оглашаасте, оглашастеоглашаашета, оглашашета, оглашааста, оглашаста
огласт -оглашѫ -огласш св Поуча, наставя в правата вяра, причисля към оглашените  аб велм въꙁдъхнѫвъ рабъ бож.  много съ славословмъ  съ слъꙁам. благодарвъ ба оглас ѭ. давъ же  просворꙑ С 517.19 потомꙿже  прѣподобнѹѹмѹ мѫжѹ сповѣда ꙗкоже  тъ много огласвъ ѭ.  обрѣтъ ѭ прлежьно.  ꙁълꙑхъ ꙗже сътвор каѭштѫ сꙙ дастъ  бесъмрьтьꙗ бан҄ѫ С 517.23 онъ же прмъ го оглас го словесꙑ дховънꙑм.  бѣаста оба на многа лѣта тъно въꙁдръжан дръжꙙшта С 547.21 Прич. мин. страд. като прил. оглашенꙑ Оглашен нъ пон҄еже скѫдо бѣаше водꙑ деже жвѣаше ... сътвор панцѫ ꙁѣло малѫ. на прман дъждьнꙑхъ водъ. себе радꙿма  нштхъ. л  братьѧ оглашенꙑхъ въ томъ жде манастꙑр. подобонравьнꙑмъ жтмъ жвѫштхъ С 549.15 Изч С Гр κατηχέω Нвб оглася ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР ДА