Исторически речник
овьца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
овьца, овъца, овцаовьцѧ, овьцѫ, овьцꙑ, овьце, овъцѫ, овъцꙑ, овъце, овцѧ, овцѫ, овцꙑ, овце, овъцѧовьц, овъц, овцовьцѫ, овьцѹ, овъцѫ, овъцѹ, овцѫ, овцѹовьцеѭ, овьцеѫ, овьцеѧ, овьцею, овъцеѫ, овъцеѧ, овъцею, овцеѭ, овцеѫ, овцеѧ, овцеюовьц, овъц, овц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
овьце, овъце, овцеовьцѧ, овьцѫ, овьцꙑ, овьце, овъцѫ, овъцꙑ, овъце, овцѧ, овцѫ, овцꙑ, овце, овъцѧовьць, овець, овьцъ, овецъовьцамъ, овьцамь, овъцамъ, овъцамь, овцамъ, овцамьовьцам, овъцам, овцамовьцахъ, овьцахь, овъцахъ, овъцахь, овцахъ, овцахь
NfOuNfGuNfDu
овьц, овъц, овцовьцю, овьцѹ, овъцю, овъцѹ, овцю, овцѹовьцама, овъцама, овцама
овьца ж Овца аште бѫдетъ етерѹ лвкѹ. р҃ овецъ. ꙇ ꙁаблѫдтъ една отъ нхъ. не оставтъ л девѧт десѧтъ  девѧт на горахъ.  шедъ штетъ ꙁаблѫждьшѧѩ М Мт 18.12 ЗI А, СК. Срв. Лк 15.4 М З аꙁъ есмъ пастꙑрь добрꙑ. пастꙑрь добрꙑ дшѫ своѭ полагаатъ ꙁа овьцѧ М Йо 10.11 З, А, СК.Срв. С 144.4 С328.22 наемьнкъ бѣжтъ. ѣко наемьнкъ естъ  не радтъ о овъцахъ М Йо 10.13 З А СК въскѫѫ бже отърїнѫлъ нꙑ ес до конъца. прогнѣва сѧ ѣростъ тво(ѣ) на ѡвцѧ пажт твоеѧ Е 32а 1 ї двіже ѣко овьцѩ люд своѩ. ї въꙁведе ѩ ѣко стадо въ пѹстꙑнѭ СП 77.52 гь областьно пркомь рее. ѡ пастꙑр. раꙁвлаѧщ. ꙇ гѹбѧщ овцѧ. се нꙑнѣ мъщѭ на васъ.  стѧжѭ овцѧ отъ пастꙑръ СЕ 82b 8, 10 ѡ ждове овьцꙙ не стрꙁѣте. аште л стржете. поштꙙдте овьцꙙ. благъ плодъ прносꙙштѹ С 437.4, 5 н влъка овьцѫ мьнѣвъше ѹꙗден бѫдемъ. н ангела благотворва дьꙗвола непъщевавъше пожрът бѫдемъ Х IIВа 9 Само мн. овьцѧ Овце, духовно стадо [образно] ѹвѣдіте ѣко гь естъ бъ нашь. тъ створі нꙑ а не мꙑ себе. мꙑ же люде его. ꙇ овьцѩ паствінꙑ его СП 99.3 не отъвръꙁ мꙿне отъ лца твое гі. не раꙁлѫ мꙿне отъ добрꙑхъ овець. пастꙑрю добръꙶ ... ꙇ помлѹ мѧ СЕ 84b 18 ѣко тъ естъ бь нашь. ї мꙑ люде паствінꙑ его. ї овьцѩ рѫкѹ его СП 94.7 дꙗкъ глагола къ н҄емѹ. рабе бога вꙑшън҄ѣго.  пастѹше словесънъхъ овецъ. како нꙑ остав днꙑ С 225.9 М З А СК Е СП СЕ С Х БН Гр πρόβατον овъца овца ѡвца Нвб овца ОА ВА АК НТ Бот Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА