Исторически речник
овьнъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
овьнъ, овьнь, овенъ, овеньовьна, овъна, овнаовьнѹ, овънѹ, овнѹовьнъ, овьнь, овенъ, овень-овьномь, овъномь, овномь, овьномъ, овъномъ, овномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
овьнѣ, овънѣ, овнѣовьне, овъне, овнеовьн, овън, овновьнъ, овьнь, овенъ, овеньовьномъ, овъномъ, овномъ, овьномь, овъномь, овномьовьнꙑ, овънꙑ, овнꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
овьнꙑ, овънꙑ, овнꙑовьнѣхъ, овънѣхъ, овнѣхъ, овьнѣхь, овънѣхь, овнѣхьовьна, овъна, овнаовьнѹ, овънѹ, овнѹовьнома, овънома, овнома
овьнъ м Овен радостіѭ хлъмі прѣпоѣшѭтъ сѩ. облѣшѩ сѩ овьні овь. ї ѫдольѣ ѹмьножѩтъ пъшеніцѫ СП 64.14 вьсесъжагаемꙑѩ можданꙑ ї въꙁнесѫ тебѣ съ каділомъ овьнꙑ. въꙁнесѫ тебѣ волꙑ  коꙁълꙑ СП 65.15 море вдѣ ї побѣже ... горꙑ вьꙁіграшѩ сѩ ѣко овьн. ї хлъм ѣко агньц овьі СП 113.4 Срв.СП 113.6 СЕ3b 10 гі бже. блгввъꙶ. жрътвѫ аврамⷧѭ. подъ дѫбомь мамьбрскꙑмь. ꙇ телець мѧкокъ. ꙇ овенъ дръжмъ ꙁа рогъ СЕ 15b 7 Изч СП СЕ Гр κριός овенъ Нвб овен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА