Исторически речник
овꙑшат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
овꙑшат сѧовꙑшаѭ, овꙑшаѫ, овꙑшаѧ, овꙑшаюовꙑшаш, овꙑшаеш, овꙑшаашовꙑшатъ, овꙑшаетъ, овꙑшаатъ, овꙑшать, овꙑшаеть, овꙑшаать, овꙑшат, овꙑшает, овꙑшаатовꙑшамъ, овꙑшаемъ, овꙑшаамъ, овꙑшамь, овꙑшаемь, овꙑшаамь, овꙑшам, овꙑшаем, овꙑшаам, овꙑшамо, овꙑшаемо, овꙑшаамоовꙑшате, овꙑшаете, овꙑшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
овꙑшаѭтъ, овꙑшаѫтъ, овꙑшаѧтъ, овꙑшаютъ, овꙑшаѭть, овꙑшаѫть, овꙑшаѧть, овꙑшають, овꙑшаѭт, овꙑшаѫт, овꙑшаѧт, овꙑшаютовꙑшавѣ, овꙑшаевѣ, овꙑшаавѣовꙑшата, овꙑшаета, овꙑшаатаовꙑшате, овꙑшаете, овꙑшаатеовꙑшаовꙑша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
овꙑшамъ, овꙑшамь, овꙑшамовꙑшатеовꙑшавѣовꙑшатаовꙑшахъ, овꙑшахь, овꙑшаховꙑша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
овꙑшаовꙑшахомъ, овꙑшахомь, овꙑшахом, овꙑшахмꙑовꙑшастеовꙑшашѧ, овꙑшашѫ, овꙑшаша, овꙑшаше, овꙑшахѫовꙑшаховѣовꙑшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
овꙑшастеовꙑшаахъ, овꙑшахъ, овꙑшаахь, овꙑшахь, овꙑшаах, овꙑшаховꙑшааше, овꙑшашеовꙑшааше, овꙑшашеовꙑшаахомъ, овꙑшахомъ, овꙑшаахомь, овꙑшахомь, овꙑшаахом, овꙑшахомовꙑшаашете, овꙑшашете, овꙑшаасте, овꙑшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
овꙑшаахѫ, овꙑшахѫ, овꙑшаахѹ, овꙑшахѹовꙑшааховѣ, овꙑшаховѣовꙑшаашета, овꙑшашета, овꙑшааста, овꙑшастаовꙑшаашете, овꙑшашете, овꙑшаасте, овꙑшасте
овꙑшат сѧ -овꙑшаѭ сѧ -овꙑшаш сѧ несв Превъзнасям се; възвисявам се обраꙁъ  ѫжьство просвѣштааше сꙙ.  божьство просꙗше сꙙ.  ношено овꙑшааше сꙙ.  носꙙ славьꙗше сꙙ С 511.27 Изч С Гр ὑψόομαι Нвб Ø