Исторически речник
овощьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
овощьнъ, овощьньовощьнаовощьнѹовощьнъ, овощьньовощьнаовощьномь, овощьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
овощьнѣовощьне, овощьнꙑовощьновощьнъ, овощьньовощьномъ, овощьномьовощьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
овощьнꙑовощьнѣхъ, овощьнѣхьовощьнаовощьнѹовощьномаовощьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
овощьнаовощьнѹовощьноовощьнаовощьномь, овощьномъовощьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
овощьнаовощьнъ, овощьньовощьномъ, овощьномьовощьнаовощьнꙑовощьнѣхъ, овощьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
овощьнѣовощьнѹовощьномаовощьнаовощьнꙑ, овощьнѫовощьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
овощьнѫ, овощьнѹовощьноѭ, овощьноѫ, овощьноѧ, овощьноюовощьнѣовощьнꙑовощьнъ, овощьньовощьнамъ, овощьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
овощьнꙑовощьнамовощьнахъ, овощьнахьовощьнѣовощьнѹовощьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
овощьнꙑ, овощьнꙑ, овощьноовощьнаго, овощьнаего, овощьнааго, овощьнаго, овощьного, овощьнога, овощьнгоовощьнѹмѹ, овощьнѹемѹ, овощьнѹѹмѹ, овощьнѹмѹ, овощьноомѹ, овощьномѹ, овощьноѹмѹ, овощьнмѹовощьнꙑ, овощьнꙑ, овощьноовощьнаго, овощьнаего, овощьнааго, овощьнаго, овощьного, овощьнога, овощьнгоовощьнꙑмь, овощьнꙑмь, овощьнꙑмъ, овощьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
овощьнѣмь, овощьнѣемь, овощьнѣѣмь, овощьнѣамь, овощьнѣмь, овощьнѣмъ, овощьнѣемъ, овощьнѣѣмъ, овощьнѣамъ, овощьнѣмъ, овощьномь, овощьномъовощьнꙑ, овощьнꙑ, овощьноовощьновощьнꙑхъ, овощьнꙑхъ, овощьнꙑхь, овощьнꙑхь, овощьнѣхъ, овощьнѣхьовощьнꙑмъ, овощьнꙑмъ, овощьнꙑмь, овощьнꙑмь, овощьнѣмъ, овощьнѣмьовощьнꙑѧ, овощьнꙑꙗ, овощьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
овощьнꙑм, овощьнꙑмовощьнꙑхъ, овощьнꙑхъ, овощьнꙑхь, овощьнꙑхьовощьнаꙗ, овощьнаа, овощьнаѣовощьнѹю, овощьноюовощьнꙑма, овощьнꙑмаовощьно, овощьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
овощьнаго, овощьнаего, овощьнааго, овощьнаго, овощьного, овощьнога, овощьнгоовощьнѹмѹ, овощьнѹемѹ, овощьнѹѹмѹ, овощьнѹмѹ, овощьноомѹ, овощьномѹ, овощьноѹмѹ, овощьнмѹовощьно, овощьноеовощьнаго, овощьннаего, овощьнааго, овощьнаго, овощьного, овощьнога, овощьнгоовощьнꙑмь, овощьнꙑмь, овощьнꙑмъ, овощьнꙑмъовощьнѣмь, овощьнѣемь, овощьнѣѣмь, овощьнѣамь, овощьнѣмь, овощьнѣмъ, овощьнѣемъ, овощьнѣѣмъ, овощьнѣамъ, овощьнѣмъ, овощьномь, овощьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
овощьно, овощьноеовощьнаꙗ, овощьнаа, овощьнаѣ, овощьнаѧовощьнꙑхъ, овощьнꙑхъ, овощьнꙑхь, овощьнꙑхь, овощьнѣхъ, овощьнѣхьовощьнꙑмъ, овощьнꙑмъ, овощьнꙑмь, овощьнꙑмь, овощьнѣмъ, овощьнѣмьовощьнаꙗ, овощьнаа, овощьнаѣ, овощьнаѧовощьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
овощьнꙑхъ, овощьнꙑхъ, овощьнꙑхь, овощьнꙑхьовощьнѣовощьнѹю, овощьноюовощьнꙑма, овощьнꙑмаовощьнаꙗ, овощьнаа, овощьнаѣ, овощьнаѧовощьнꙑѧ, овощьнꙑꙗ, овощьнѫѭ, овощьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
овощьнѣ, овощьноовощьнѫѭ, овощьнѹю, овощьноѭ, овощьноюовощьнѫѭ, овощьноѫ, овощьноѧ, овощьноюовощьнѣовощьнꙑѧ, овощьнꙑꙗ, овощьнꙑеовощьнꙑхъ, овощьнꙑхъ, овощьнѣхъ, овощьнꙑхь, овощьнꙑхь, овощьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
овощьнꙑмъ, овощьнꙑмъ, овощьнѣмъ, овощьнꙑмь, овощьнꙑмь, овощьнѣмьовощьнꙑѧ, овощьнꙑꙗ, овощьнꙑеовощьнꙑм, овощьнꙑмовощьнꙑхъ, овощьнꙑхъ, овощьнꙑхь, овощьнꙑхьовощьнѣовощьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
овощьнꙑма, овощьнꙑмаовощьнѣ, овощьнѣшовощьнѣшаовощьнѣшѹ, овощьнѣшюовощьнѣовощьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
овощьнѣшемь, овощьнѣшемъовощьнѣшовощьнѣовощьнѣше, овощьнѣшовощьнѣшь, овощьнѣшъовощьнѣшемъ, овощьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
овощьнѣшѧовощьнѣшовощьнѣшхъ, овощьнѣшхьовощьнѣшаовощьнѣшѹ, овощьнѣшюовощьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
овощьнѣе, овощьнѣ, овощьнѣшеовощьнѣшаовощьнѣшѹ, овощьнѣшюовощьнѣе, овощьнѣ, овощьнѣшеовощьнѣшаовощьнѣшемь, овощьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
овощьнѣшовощьнѣе, овощьнѣовощьнѣша, овощьнѣшовощьнѣшь, овощьнѣшъовощьнѣшемъ, овощьнѣшемьовощьнѣша, овощьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
овощьнѣшовощьнѣшхъ, овощьнѣшхьовощьнѣшовощьнѣшѹ, овощьнѣшюовощьнѣшемаовощьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
овощьнѣшѧ, овощьнѣшѫ, овощьнѣшеовощьнѣшовощьнѣшѫ, овощьнѣшѧ, овощьнѣшѹовощьнѣшеѭ, овощьнѣшеѫ, овощьнѣшеѧ, овощьнѣшеюовощьнѣшовощьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
овощьнѣшѧ, овощьнѣшѫ, овощьнѣшеовощьнѣшь, овощьнѣшъовощьнѣшамъ, овощьнѣшамьовощьнѣшѧ, овощьнѣше, овощьнѣшѫовощьнѣшамовощьнѣшахъ, овощьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
овощьнѣшовощьнѣшѹ, овощьнѣшюовощьнѣшамаовощьнѣ, овощьнѣшовощьнѣшаго, овощьнѣшаего, овощьнѣшааго, овощьнѣшагоовощьнѣшѹмѹ, овощьнѣшѹемѹ, овощьнѣшѹѹмѹ, овощьнѣшѹмѹ, овощьнѣшюмѹ, овощьнѣшюемѹ, овощьнѣшюѹмѹ, овощьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
овощьнѣовощьнѣшаго, овощьнѣшаего, овощьнѣшааго, овощьнѣшагоовощьнѣшмь, овощьнѣшмь, овощьнѣшмъ, овощьнѣшмъовощьнѣшмь, овощьнѣшмь, овощьнѣшмъ, овощьнѣшмъовощьнѣовощьнѣше, овощьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
овощьнѣшхъ, овощьнѣшхъ, овощьнѣшхь, овощьнѣшхьовощьнѣшмъ, овощьнѣшмъ, овощьнѣшмьовощьнѣшѧѧ, овощьнѣшее, овощьнѣшѫѫовощьнѣшм, овощьнѣшмовощьнѣшхъ, овощьнѣшхъ, овощьнѣшхьовощьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
овощьнѣшѹю, овощьнѣшююовощьнѣшма, овощьнѣшмаовощьнѣе, овощьнѣ, овощьнѣшее, овощьнѣшеовощьнѣшаго, овощьнѣшаего, овощьнѣшааго, овощьнѣшагоовощьнѣшѹмѹ, овощьнѣшѹемѹ, овощьнѣшѹѹмѹ, овощьнѣшѹмѹ, овощьнѣшюмѹ, овощьнѣшюемѹ, овощьнѣшюѹмѹ, овощьнѣшюмѹовощьнѣе, овощьнѣ, овощьнѣшее, овощьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
овощьнѣшаго, овощьнѣшаего, овощьнѣшааго, овощьнѣшагоовощьнѣшмь, овощьнѣшмь, овощьнѣшмъ, овощьнѣшмъовощьнѣшмь, овощьнѣшмь, овощьнѣшмъ, овощьнѣшмъовощьнѣе, овощьнѣ, овощьнѣшее, овощьнѣшеовощьнѣшаꙗ, овощьнѣшаѣ, овощьнѣшаѧовощьнѣшхъ, овощьнѣшхъ, овощьнѣшхь, овощьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
овощьнѣшмъ, овощьнѣшмъ, овощьнѣшмьовощьнѣшаꙗ, овощьнѣшаѣ, овощьнѣшаѧовощьнѣшм, овощьнѣшмовощьнѣшхъ, овощьнѣшхъ, овощьнѣшхьовощьнѣшовощьнѣшѹю, овощьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
овощьнѣшма, овощьнѣшмаовощьнѣшꙗ, овощьнѣшѣ, овощьнѣшаꙗовощьнѣшѧѧ, овощьнѣшѧѩ, овощьнѣшѫѫ, овощьнѣшаѧ, овощьнѣшее, овощьнѣшеѥовощьнѣшовощьнѣшѫѫ, овощьнѣшѫѭ, овощьнѣшѧѧ, овощьнѣшѧѩ, овощьнѣшююовощьнѣшѫѫ, овощьнѣшѫѭ, овощьнѣшѧѧ, овощьнѣшѧѩ, овощьнѣшюю, овощьнѣшеѭ, овощьнѣшеѫ, овощьнѣшеѧ, овощьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
овощьнѣшовощьнѣшꙗ, овощьнѣшѣовощьнѣшѧѧ, овощьнѣшѧѩ, овощьнѣшѫѫ, овощьнѣшаѧ, овощьнѣшее, овощьнѣшеѥовощьнѣшхъ, овощьнѣшхъ, овощьнѣшхь, овощьнѣшхьовощьнѣшмъ, овощьнѣшмъ, овощьнѣшмь, овощьнѣшмьовощьнѣшѧѧ, овощьнѣшѧѩ, овощьнѣшѫѫ, овощьнѣшаѧ, овощьнѣшее, овощьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
овощьнѣшм, овощьнѣшмовощьнѣшхъ, овощьнѣшхъ, овощьнѣшхь, овощьнѣшхьовощьнѣшовощьнѣшѹю, овощьнѣшююовощьнѣшма, овощьнѣшма
овощьнъ -ꙑ прил овощьное хранлще ὀπωροφυλάκιον Място за съхраняване на плодове, плодохранилище бже прідѫ ѩꙁꙑці въ достоѣніе твое. ѡскврънішѩ ціръковь стѫѭ твоѭ. положішѩ ілема ѣко овоштьное хранілште СП 78.1 Изч СП овоштьнъ Нвб овощен ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР