Исторически речник
овоще  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
овощеовощаовощѹ, овощюовощемь, овощемъовощовоща
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
овощь, овощъовощемъ, овощемьовощовощхъ, овощхьовощовощѹ, овощю
NnDu
овощема
овоще ср Плодно дърво сꙑнъ колѣбаше сꙙ акꙑ овоште ꙁꙑблемо отъ многа вѣтра С 570.10 Събир.Овощие, плодове. ꙗкоже цвѣтьць прѣдъваратъ прѣдъ овоштемъ. такоже  манастꙑрьско жт. отъходънааго варѣтъ С 284.22—23 Изч С Гр καρποφορία овоште Нвб овоще диал ВА АК НТ ЕтМл ДА овощие ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА