Исторически речник
овогда  
овогда нареч овогда [же] ... овогда же; овогда ... дрѹгоц [же] ποτὲ μέν ... ποτὲ δέ Веднъж ... друг път, понякога ... понякога, ту ... ту прѣтварѣше сꙙ овогда тѹромъ бꙑвъ. овогда же крлатамъ птцамъ подобꙙ сꙙ. орълѹ  стръкѹ С 7.23—24, 24 еѡфлъ ... воѧ сътворвъ ... наꙙ на градъ плът сꙙ.  смъ тако бꙑваѭштемъ. овогда же борꙙ сꙙ овогда же лестьм льстꙙ градъ прѣѧ. вьлѣꙁъ же беꙁбожьнꙑ ѫтрь въ градъ С 56.21, 22 патрархъ третꙗго на десꙙте сѣдꙙшта на кра стола.  се лце го обраꙁꙑ ꙁмѣнꙗше. овогда ѹбо вдѣт  бѣаше сѣда. овогда же отрока С 121.25—26 по мору ходлъ ... достонъ ѹдесъ сътворлъ. ждове же ꙁавстѭ  рьвьньмь обьѧт. овогда каменмь бꙗхѫ га. дрѹгоц же окѹшаахѫ сꙙ съ стѣнъ сърнѫт С 480.29—30 Изч С Нвб Ø