Исторически речник
ово  
ово съюз ово ... ово [же] μέν ... δέ Свързва съчинени разделителни изречения: или ... или по божю нарееню постав мъ цѣсарꙗ менемь еѡдосꙗ ... съ сьвѣтомъ же обою цѣсарѹ. съставшꙙ рать на поганꙑ ...  ово хъ ꙁбшꙙ ово же прогнашꙙ С 197.8, 9 ово [бо] ... ово, ово ... а дрѹго τὰ μέν... τὰ δέ, τοῦτο μέν ... τοῦτο δέ, τὸ μὲν γάρ ... τὸ δέ, τὸ μέν ... τὸ δέ От една страна ... от друга страна ьто сътворлъ тъгда владꙑка тъ. лютъ бо бѣаше  раꙁлѫенъ. ово ласканмꙿ тѣшааше. ово же хотѣаше съвратт прѣштен С 86.24, 25 кнгꙑ напсавъ.  посълавъ того поѹштааше. ово накаꙁанмъ ово ептмѭ С 188.16, 17 цѣсарь же даудъ. аште въ грѣхъ бѣ въпалъ. обае въ правъдѫ бѣ обленъ. ово пльтьнꙑмъ съгрѣшенмъ а дрѹго дѹшьнꙑмъ справьнм С 360.9, 10 не бо нъ обраꙁъ онъ бѣаше агньць. номѹ агньцѹ дѹховьнѹмѹ.  овьца  овьца. ово бо бѣ стѣнь ово стна С 417.26 Изч С Нвб Ø