Исторически речник
овдовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
овдовъ, овдовьовдоваовдовѹовдовъ, овдовьовдоваовдовомь, овдовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
овдовѣовдовъовдововдовъ, овдовьовдовомъ, овдовомьовдовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
овдовꙑовдовѣхъ, овдовѣхьовдоваовдовѹовдовомаовдово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
овдоваовдовѹовдовоовдоваовдовомь, овдовомъовдовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
овдоваовдовъ, овдовьовдовомъ, овдовомьовдоваовдовꙑовдовѣхъ, овдовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
овдовѣовдовѹовдовомаовдоваовдовꙑ, овдовѫовдовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
овдовѫ, овдовѹовдовоѭ, овдовоѫ, овдовоѧ, овдовоюовдовѣовдовꙑовдовъ, овдовьовдовамъ, овдовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
овдовꙑовдовамовдовахъ, овдовахьовдовѣовдовѹовдовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
овдовъ прил притеж ЛИ Който е в някакви отношения с Овид, Овидов ꙇ тъ бѣ съ ... снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ ... ꙇесовъ. овдовъ М Лк 3.32 З Изч М З Гр τοῦ ᾿Ιωβήδ