Исторически речник
обѫхат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обѫхатобѫхаѭ, обѫхаѫ, обѫхаѧ, обѫхаюобѫхаш, обѫхаеш, обѫхаашобѫхатъ, обѫхаетъ, обѫхаатъ, обѫхать, обѫхаеть, обѫхаать, обѫхат, обѫхает, обѫхаатобѫхамъ, обѫхаемъ, обѫхаамъ, обѫхамь, обѫхаемь, обѫхаамь, обѫхам, обѫхаем, обѫхаам, обѫхамо, обѫхаемо, обѫхаамообѫхате, обѫхаете, обѫхаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обѫхаѭтъ, обѫхаѫтъ, обѫхаѧтъ, обѫхаютъ, обѫхаѭть, обѫхаѫть, обѫхаѧть, обѫхають, обѫхаѭт, обѫхаѫт, обѫхаѧт, обѫхаютобѫхавѣ, обѫхаевѣ, обѫхаавѣобѫхата, обѫхаета, обѫхаатаобѫхате, обѫхаете, обѫхаатеобѫхаобѫха
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обѫхамъ, обѫхамь, обѫхамобѫхатеобѫхавѣобѫхатаобѫхахъ, обѫхахь, обѫхахобѫха
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обѫхаобѫхахомъ, обѫхахомь, обѫхахом, обѫхахмꙑобѫхастеобѫхашѧ, обѫхашѫ, обѫхаша, обѫхаше, обѫхахѫобѫхаховѣобѫхаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обѫхастеобѫхаахъ, обѫхахъ, обѫхаахь, обѫхахь, обѫхаах, обѫхахобѫхааше, обѫхашеобѫхааше, обѫхашеобѫхаахомъ, обѫхахомъ, обѫхаахомь, обѫхахомь, обѫхаахом, обѫхахомобѫхаашете, обѫхашете, обѫхаасте, обѫхасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обѫхаахѫ, обѫхахѫ, обѫхаахѹ, обѫхахѹобѫхааховѣ, обѫхаховѣобѫхаашета, обѫхашета, обѫхааста, обѫхастаобѫхаашете, обѫхашете, обѫхаасте, обѫхасте
обѫхат -обѫхаѭ -обѫхаш несв Имам обоняние, помирисвам, усещам миризма алеѯандръ рее. ѹждѫ сꙙ како ... ѹбо могѫтъ с боꙁ бꙑт. н вдꙙште н осꙙꙁаѭште. н обѫхаѭште.  къ тѣмъ пргваждаш сꙙ С 163.23 Изч С Нвб Срв нюхам диал ДА