Исторически речник
обѧтрт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обѧтртобѧщрѭ, обѧтрѭ, обѧтрѧ, обѧтрюобѧтршобѧтртъ, обѧтрть, обѧтртобѧтрмъ, обѧтрмь, обѧтрм, обѧтрмообѧтрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обѧтрѧтъ, обѧтрѧть, обѧтрѧтобѧтрвѣобѧтртаобѧтртеобѧтробѧтр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обѧтрмъ, обѧтрмь, обѧтрмобѧтртеобѧтрвѣобѧтртаобѧтрхъ, обѧтрхь, обѧтрхобѧтр
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обѧтробѧтрхомъ, обѧтрхомь, обѧтрхом, обѧтрхмꙑобѧтрстеобѧтршѧ, обѧтршѫ, обѧтрша, обѧтрше, обѧтрхѫобѧтрховѣобѧтрста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обѧтрхъ, обѧтрхь, обѧтрх*обѧщрꙗахъ*обѧщрꙗаше*обѧщрꙗаше*обѧщрꙗахомъ*обѧщрꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*обѧщрꙗахѫ*обѧщрꙗаховѣ*обѧщрꙗашета*обѧщрꙗашете
обѧтрт -обѧщрѭ -обѧтрш св Запаля, възпламеня [прен.] сам послѣднмъ недѫгомъ беꙁѹммъ болѣшꙙ. веланмъ страст вьсѫ дѹшѫ ꙁьлѣ обꙙтрвъше С 333.19—20 Изч С Гр διαφλεγμαίνω обꙙтрт Нвб Ø