Исторически речник
обѧꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обѧꙁатобѧꙁаѭ, обѧꙁаѫ, обѧꙁаѧ, обѧꙁаюобѧꙁаш, обѧꙁаеш, обѧꙁаашобѧꙁатъ, обѧꙁаетъ, обѧꙁаатъ, обѧꙁать, обѧꙁаеть, обѧꙁаать, обѧꙁат, обѧꙁает, обѧꙁаатобѧꙁамъ, обѧꙁаемъ, обѧꙁаамъ, обѧꙁамь, обѧꙁаемь, обѧꙁаамь, обѧꙁам, обѧꙁаем, обѧꙁаам, обѧꙁамо, обѧꙁаемо, обѧꙁаамообѧꙁате, обѧꙁаете, обѧꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обѧꙁаѭтъ, обѧꙁаѫтъ, обѧꙁаѧтъ, обѧꙁаютъ, обѧꙁаѭть, обѧꙁаѫть, обѧꙁаѧть, обѧꙁають, обѧꙁаѭт, обѧꙁаѫт, обѧꙁаѧт, обѧꙁаютобѧꙁавѣ, обѧꙁаевѣ, обѧꙁаавѣобѧꙁата, обѧꙁаета, обѧꙁаатаобѧꙁате, обѧꙁаете, обѧꙁаатеобѧꙁаобѧꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обѧꙁамъ, обѧꙁамь, обѧꙁамобѧꙁатеобѧꙁавѣобѧꙁатаобѧꙁахъ, обѧꙁахь, обѧꙁахобѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обѧꙁаобѧꙁахомъ, обѧꙁахомь, обѧꙁахом, обѧꙁахмꙑобѧꙁастеобѧꙁашѧ, обѧꙁашѫ, обѧꙁаша, обѧꙁаше, обѧꙁахѫобѧꙁаховѣобѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обѧꙁастеобѧꙁаахъ, обѧꙁахъ, обѧꙁаахь, обѧꙁахь, обѧꙁаах, обѧꙁахобѧꙁааше, обѧꙁашеобѧꙁааше, обѧꙁашеобѧꙁаахомъ, обѧꙁахомъ, обѧꙁаахомь, обѧꙁахомь, обѧꙁаахом, обѧꙁахомобѧꙁаашете, обѧꙁашете, обѧꙁаасте, обѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обѧꙁаахѫ, обѧꙁахѫ, обѧꙁаахѹ, обѧꙁахѹобѧꙁааховѣ, обѧꙁаховѣобѧꙁаашета, обѧꙁашета, обѧꙁааста, обѧꙁастаобѧꙁаашете, обѧꙁашете, обѧꙁаасте, обѧꙁасте
обѧꙁат -обѧꙁаѭ -обѧꙁаш св Обвия, увия, повия, завържа  се рекъ ... лаꙁаре грѧд вонъ. ꙇ ꙁде ѹмерꙑ. обѧꙁанъ ногама  рѫкама. ѹкроемь. ꙇ лце его ѹбрѹсомъ обѧꙁано М Йо 11.44 З А СК потомъ повелѣшꙙ прнест трьст ... обложт по пльт мѹ.  връвѭ обꙙꙁавъше сътꙙгнѫт С 270.7 Превържа. самарѣннъ же еднъ ... прстѫпь обѧꙁа стрѹпꙑ его въꙁлваѩ олѣ  вно М Лк 10.34 З А СК обѧꙁат ѹста своꙗ χαλινόω τὸ στόμα μου Затворя си устата, замлъкна льв бо данїла нсоже не вдѣвъше ꙁнаменꙗ. нъ мѫжа вдѣвъше  доброст го. поътъше ѹста своꙗ обꙙꙁашꙙ С 386.3 Изч М З А СК С Гр δέω περιδέω καταδέω περιπλέκω обꙙꙁат Нвб Срв обвежа, обвязвам диал НГер ЕтМл