Исторически речник
обѧꙁань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
обѧꙁан, обѧꙁаньобѧꙁанꙗ, обѧꙁана, обѧꙁаньꙗобѧꙁаню, обѧꙁанѹ, обѧꙁаньюобѧꙁанмь, обѧꙁаньмь, обѧꙁанмъ, обѧꙁаньмъ, обѧꙁанмь, обѧꙁанмъобѧꙁан, обѧꙁань, обѧꙁанобѧꙁанꙗ, обѧꙁана, обѧꙁаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
обѧꙁан, обѧꙁань, обѧꙁанеобѧꙁанмъ, обѧꙁаньмъ, обѧꙁанмь, обѧꙁаньмь, обѧꙁанмъ, обѧꙁанмь, обѧꙁаномъ, обѧꙁанамъобѧꙁан, обѧꙁань, обѧꙁан, обѧꙁанмобѧꙁанхъ, обѧꙁаньхъ, обѧꙁанхь, обѧꙁаньхь, обѧꙁанхъ, обѧꙁанхьобѧꙁан, обѧꙁаньобѧꙁаню, обѧꙁанѹ, обѧꙁанью
NnDu
обѧꙁанма, обѧꙁаньма, обѧꙁанма, обѧꙁанма
обѧꙁань -ꙗ ср Превръзка за челото, венец; диадема вьса тварь ꙗко  обꙙꙁань повѣдь обностъ С 509.18 Изч С Гр διάδημα обꙙꙁань Нвб Срв объзен ’обшит поръбен по края’ прил ДА