Исторически речник
обѣщань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
обѣщан, обѣщаньобѣщанꙗ, обѣщана, обѣщаньꙗобѣщаню, обѣщанѹ, обѣщаньюобѣщанмь, обѣщаньмь, обѣщанмъ, обѣщаньмъ, обѣщанмь, обѣщанмъобѣщан, обѣщань, обѣщанобѣщанꙗ, обѣщана, обѣщаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
обѣщан, обѣщань, обѣщанеобѣщанмъ, обѣщаньмъ, обѣщанмь, обѣщаньмь, обѣщанмъ, обѣщанмь, обѣщаномъ, обѣщанамъобѣщан, обѣщань, обѣщан, обѣщанмобѣщанхъ, обѣщаньхъ, обѣщанхь, обѣщаньхь, обѣщанхъ, обѣщанхьобѣщан, обѣщаньобѣщаню, обѣщанѹ, обѣщанью
NnDu
обѣщанма, обѣщаньма, обѣщанма, обѣщанма
обѣщань -ꙗ ср 1. Обещание, обричане, обeт благодарьствѹѭ тꙙ г. съподоб мꙙ владꙑко ... ѹмѫдр мѧ мѫдростѭ твоѭ ... освѣт мꙙ  ѹтвръд мꙙ обѣштанмъ твомъ С 103.19 Монашески обет, монашество. блажен съмрѣѭщ ... хъ вꙑ ꙁоветъ спѣшъно. вьспрмѣте го ... ꙇ аꙁъ покоѭ вꙑ ... щедротꙑ твоѩ ꙁлѣ. прѣꙁьрѧ грѣхꙑ нашѧ. ꙇ премⷧѧ обѣщане СЕ 85b 21 дьнесь въ обѣщане твое ... главѫ твоѭ пострꙁаеш СЕ 86b 9 2. Възнаграждение, плата въпрашаш же і воін глѫше.  мꙑ то створмъ.  рее къ нмъ. нкогоже не обдте н оклеветаіте.  достоні бѫдете. обѣщані вашм СК Лк 3.14  прꙁвавъше бестѹднѫ женѫ ... дашꙙ е два десꙙт ꙁлатцъ.  но толко жде обѣштаваѭште дат е ... тѣм обѣштан побѣждена жена. детъ к н҄емѹ С 515.7 СК СЕ С Гр ἐπαγγελία ὑπόσχεσις συνταγή ὠψώνιον обѣштан обѣщан обѣщане Нвб обещание ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР