Исторически речник
обѣщават [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обѣщават [сѧ]обѣщаваѭ, обѣщаваѫ, обѣщаваѧ, обѣщаваюобѣщаваш, обѣщаваеш, обѣщаваашобѣщаватъ, обѣщаваетъ, обѣщаваатъ, обѣщавать, обѣщаваеть, обѣщаваать, обѣщават, обѣщавает, обѣщаваатобѣщавамъ, обѣщаваемъ, обѣщаваамъ, обѣщавамь, обѣщаваемь, обѣщаваамь, обѣщавам, обѣщаваем, обѣщаваам, обѣщавамо, обѣщаваемо, обѣщаваамообѣщавате, обѣщаваете, обѣщаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обѣщаваѭтъ, обѣщаваѫтъ, обѣщаваѧтъ, обѣщаваютъ, обѣщаваѭть, обѣщаваѫть, обѣщаваѧть, обѣщавають, обѣщаваѭт, обѣщаваѫт, обѣщаваѧт, обѣщаваютобѣщававѣ, обѣщаваевѣ, обѣщаваавѣобѣщавата, обѣщаваета, обѣщаваатаобѣщавате, обѣщаваете, обѣщаваатеобѣщаваобѣщава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обѣщавамъ, обѣщавамь, обѣщавамобѣщаватеобѣщававѣобѣщаватаобѣщавахъ, обѣщавахь, обѣщавахобѣщава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обѣщаваобѣщавахомъ, обѣщавахомь, обѣщавахом, обѣщавахмꙑобѣщавастеобѣщавашѧ, обѣщавашѫ, обѣщаваша, обѣщаваше, обѣщавахѫобѣщаваховѣобѣщаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обѣщавастеобѣщаваахъ, обѣщавахъ, обѣщаваахь, обѣщавахь, обѣщаваах, обѣщавахобѣщавааше, обѣщавашеобѣщавааше, обѣщавашеобѣщаваахомъ, обѣщавахомъ, обѣщаваахомь, обѣщавахомь, обѣщаваахом, обѣщавахомобѣщаваашете, обѣщавашете, обѣщаваасте, обѣщавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обѣщаваахѫ, обѣщавахѫ, обѣщаваахѹ, обѣщавахѹобѣщавааховѣ, обѣщаваховѣобѣщаваашета, обѣщавашета, обѣщавааста, обѣщавастаобѣщаваашете, обѣщавашете, обѣщаваасте, обѣщавасте
обѣщават [сѧ] -обѣщаваѭ [сѧ] -обѣщаваш [сѧ] несв 1. Обещавам някому нещо отъвѣштавъ же стꙑ наꙙ протвѫ магꙿнѹ глаголат ... тако мѫш ...  нѹдш отъстѫпт отъ бога жвааго. обѣштаваѧ цѣсарьскꙑѧ любьве. ꙁастѫпьн старѣшнамъ. даан мѣнію С 50.7—8 агг҄елъ помꙑшлꙗше вь себѣ с ... двно дѣло прѣходтъ ѹмъ ... обѣштаватъ дѣвц самъ. свомъ лцемъ пршьств ꙗвт. пае же въходъ слѹхомъ обѣштаватъ  С 248.22—23, 25 їѡсфь ... егѹптѣнꙑнеѧ гнѫшааше сꙙ  бѣгааше ... не молꙗаше л госпожда своꙗ ꙁѣло.  свободѫ обѣштаваѭшт. тъьѭ а бꙑ ѧ послѹшалъ С 365.26 2. Обещавам, давам дума някому поманѫвъ же мъ рѫкоѭ рее къ нмъ. покорсте л сꙙ понѣ нꙑнѣ. л н еднае. вдѣшꙙ бо кого рѫгаѭшта сꙙ. да ов обѣштаваахѫ сꙙ. дрѹꙁї же не покораахѫ сꙙ С 33.22—23 3. Обричам се, вричам се рее же асклпꙗд  савн. мꙑ богѹ жвѹѹмѹ покарамъ сꙙ  обѣштавамъ сꙙ С 125.21—22 Давам обет, посвещавам се. се отъ рѫкꙑ хвꙑ премлеш ѩ. блюд сѧ къ комѹ прстѫпаеш. комѹ обѣщаваеш сѧ.  кого сѧ отъмѣтаеш СЕ 96а 23 ꙇбо нѣстъ намъ мала каꙁнь. обѣщаваѭщмъ сѧ хрант. вꙿсѣ прѣжде реенаа. по томь же ослабт обѣщанаа СЕ 91а 12 СЕ К С Р Гр ἐπαγγέλλομαι κατεπαγγέλλομαι ὑπισχνέομαι καϑομολογέω συντίϑεμαι συντάσσομαι обѣштават Нвб обещавам ОА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА