Исторически речник
обѣшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обѣшатобѣшаѭ, обѣшаѫ, обѣшаѧ, обѣшаюобѣшаш, обѣшаеш, обѣшаашобѣшатъ, обѣшаетъ, обѣшаатъ, обѣшать, обѣшаеть, обѣшаать, обѣшат, обѣшает, обѣшаатобѣшамъ, обѣшаемъ, обѣшаамъ, обѣшамь, обѣшаемь, обѣшаамь, обѣшам, обѣшаем, обѣшаам, обѣшамо, обѣшаемо, обѣшаамообѣшате, обѣшаете, обѣшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обѣшаѭтъ, обѣшаѫтъ, обѣшаѧтъ, обѣшаютъ, обѣшаѭть, обѣшаѫть, обѣшаѧть, обѣшають, обѣшаѭт, обѣшаѫт, обѣшаѧт, обѣшаютобѣшавѣ, обѣшаевѣ, обѣшаавѣобѣшата, обѣшаета, обѣшаатаобѣшате, обѣшаете, обѣшаатеобѣшаобѣша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обѣшамъ, обѣшамь, обѣшамобѣшатеобѣшавѣобѣшатаобѣшахъ, обѣшахь, обѣшахобѣша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обѣшаобѣшахомъ, обѣшахомь, обѣшахом, обѣшахмꙑобѣшастеобѣшашѧ, обѣшашѫ, обѣшаша, обѣшаше, обѣшахѫобѣшаховѣобѣшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обѣшастеобѣшаахъ, обѣшахъ, обѣшаахь, обѣшахь, обѣшаах, обѣшахобѣшааше, обѣшашеобѣшааше, обѣшашеобѣшаахомъ, обѣшахомъ, обѣшаахомь, обѣшахомь, обѣшаахом, обѣшахомобѣшаашете, обѣшашете, обѣшаасте, обѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обѣшаахѫ, обѣшахѫ, обѣшаахѹ, обѣшахѹобѣшааховѣ, обѣшаховѣобѣшаашета, обѣшашета, обѣшааста, обѣшастаобѣшаашете, обѣшашете, обѣшаасте, обѣшасте
обѣшат -обѣшаѭ -обѣшаш несв обѣшат трѫсомь κρεμνάω σεισμῷ Разклащам, разтърсвам, люлея ꙁемⷧѣ ꙁꙑблѫшті сѧ мѧтетъ. ꙇ обѣшаетъ трѫсомь. обѣшъшѧѩ на крстѣ гь К 11b 4 Изч К Нвб Ø